NR 3.
Warszawa, Czerwiec 1946

Dokument w formacie PDF