59. Ogólnopolski Rajd Narciarski „KARKONOSZE 2014”
czwartek, 09 stycznia 2014 20:07

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego  „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze

pttk 65 lat PTT

 

przy współudziale
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
Urzędu  Marszałkowskiego Województwa  Dolnośląskiego
Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK
Karkonoskiego Parku Narodowego
zaprasza na

59.
Ogólnopolski Rajd Narciarski
„KARKONOSZE 2014”
16-22.03.2014 r.


59 ONR 

Impreza dofinansowana przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Powiat Jelenia Gra
Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze  
pttk
Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK
Logo JGcdr9

REGULAMIN RAJDU

Organizator:  
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul.1 Maja 86
Tel.: 757 525 851 fax. 757 523 627, email: pttk@ pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl
Konto: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 BZ WBK Oddział Jelenia Góra.

Komitet Organizacyjny:

1. Komandor Rajdu              
2. Wicekomandor Rajdu       
3. Członkowie Komitetu       
Jan Jabłoński
Wanda Oryszczak
Jan Jagielski
Barbara Wieniawska-Raj
Mieczysław Bogdaszewski
Leszek Popiel
Włodzimierz Bayer 
59. ONR 2014

Cel  rajdu:

 • promocja Karkonoszy jako obszaru narciarskiego
 • upowszechnianie turystyki narciarskiej
 • zdobywanie odznak narciarskich PTTK: GON, PON,  NOM, WON.
 • aktywny wypoczynek w zimowej scenerii górskiej 
 • podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji
 • integracja środowisk narciarskich

Termin i lokalizacja:
Rajd odbędzie się w dniach od 16 do 22 marca 2014 r. w polskich i czeskich Karkonoszach. Organizatorzy przygotowali trzy trasy: na nartach ski-turowych, na nartach biegowo-śladowych oraz na rakietach śnieżnych.  
Uroczyste podsumowanie rajdu nastąpi w dniu 21 marca 2014 r. w schronisku „Śląski Dom”.  Zamknięcie rajdu nastąpi 22 marca 2014 r.

Uczestnictwo:

 1. W rajdzie mogą uczestniczyć narciarze indywidualni oraz drużyny zgłoszone przez jednostki terenowe PTTK, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie narciarze z umiejętnościami jazdy na nartach w warunkach górskich, w stopniu co najmniej średnim.
 3. Na trasie na rakietach śnieżnych obowiązuje sprzęt typu rakiety śnieżne. Istnieje możliwość wypożyczenia  rakiet u prowadzącego daną trasę. O zamiarze takim należy powiadomić organizatora emailem wraz ze zgłoszeniem. 
 4. Dla osób niepełnoletnich bezwzględnie konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców.
 5. Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz co najmniej jeden sprawny i naładowany telefon komórkowy zawierający numery telefonów do organizatora oraz Karkonoskiej  Grupy GOPR i Horskiej Służby.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w rajdzie na „Kartach  zgłoszeń” przyjmowane będą do 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 30 stycznia otrzymają emailowe potwierdzenie o przyjęciu lub braku miejsc. Osoby  zgłoszone po 30 stycznia są zobowiązane same dowiedzieć się o ich zakwalifikowaniu do udziału w rajdzie. Ilość uczestników w rajdzie jest ograniczona miejscami noclegowymi w schroniskach. Zgłoszenia przyjmujemy wg kolejności ich otrzymania.
Przedpłata jako zabezpieczenie kosztów noclegów wynosi 100 zł. Wpisowe na imprezę wynosi 100 zł  od osób dorosłych oraz 80 zł od młodzieży szkolnej, studentów i przodowników turystyki kwalifikowanej. Obie wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 30. 01. 2014 r. W przypadku nie stawienia się na start wpisowe wraz z przedpłatą nie podlega zwrotowi.
Wpłat należy dokonywać na konto: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze numer:     61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 BZ WBK Oddział Jelenia  Góra z  dopiskiem  „Karkonosze 2014”.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 • odznakę rajdową,
 • dyplom uczestnictwa,
 • posiłek na zakończenie rajdu,
 • ubezpieczenie NNW i KL.

Noclegi,  żywienie i przejazdy:
Noclegi dla uczestników na trasach wielodniowych rezerwuje organizator. Należność za noclegi i wyżywienie pokrywają uczestnicy z funduszy własnych lub jednostek zgłaszających drużyny. Koszt noclegu w schroniskach polskich wynosi średnio około 40 zł za dzień. Wyżywienie we własnym zakresie. Natomiast koszty noclegów (4) wraz z posiłkiem (to jest śniadanie + obiadokolacja) w czeskim schronisku wynoszą 450 Kč/dobę i opłacają je we własnym zakresie uczestnicy Rajdu.  

Dyskwalifikacja drużyny lub uczestnika może nastąpić na skutek:

 • niezastosowania się do poleceń kierownika trasy,
 • samowolnej zmiany przydzielonej trasy,
 • nie udzielenia pomocy w razie wypadku,
 • nie respektowania zaleceń prowadzącego trasę,
 • naruszania regulaminu obowiązującego w obiektach PTTK,
 • naruszania przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej.                                         

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Za dobór drużyny i jej przygotowanie do rajdu odpowiada kierownik drużyny. Uczestników obowiązuje posiadanie sprzętu  narciarskiego oraz ekwipunku odpowiedniego do wybranej trasy.

Uwagi organizacyjne
Na karcie zgłoszenia prosimy bezwzględnie podać numer trasy oraz trasy zastępczej.

 1. Na trasach polskich i  czeskich należy bezwzględnie posiadać ważny dokument tożsamości.
 2. Schroniska PTTK udzielają zniżki na noclegi na podstawie ważnej legitymacji PTTK.
 3. Aby trasa odbyła się, musi na nią zgłosić się co najmniej 10 osób.
 4. Na trasie I obowiązują narty ski-turowe. Na trasie II narty biegowo-śladowe. 
 5. Na trasie III obowiązują rakiety śnieżne.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Kierownicy grup winni przed wyjściem w góry wpisać do swoich telefonów komórkowych niezbędne numery GOPR i Horskiej Służby, a także  numery telefonów osób funkcyjnych Rajdu.
 2. Uczestnicy rajdu mają obowiązek w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić służby ratownicze:
  GOPR - tel. alarmowy: 985 lub 601100300 lub 112.
  tel. stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze 75 7524734.
  Horska Służba - 0042-602448338.
  Stanice HS Luční Bouda 0042- 499736219,  0042-739205391
  Stanice HS Harrachov  0042-481529449, 0042-602448334
  Stanice HS Rokytnice n. Jizerou  0042-481523781, 0042-602167470
  Stanice HS Špindlerův Mlýn   0042-499433230, 0042-499433 239.

Postanowienia końcowe
Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany tras rajdu oraz odwołania imprezy częściowo lub w całości w razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników rajdu.      
                                              
 Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

WYKAZ TRAS:

Trasa I. 7 dni. Narty ski-turowe.
Prowadzi: Leszek Popiel tel. 0048 603678231.
Jan Jabłoński  tel. 0048 502145371.

16.03.2014 r.  Zbiórka  godz. 10. 00.  w holu dworca PKP  w Jeleniej  Górze.                            

 1. Dzień - 16.03.2014 r. niedziela - godz. 10.00: wyjazd autobusem z przystanku PKS obok dworca PKP w Jeleniej Górze, jedziemy do Karpacza - Biały Jar. Godz. 11.00 wyjście na trasę. Podchodzimy w kierunku dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Kopę, dalej za znakami szlaku żółtego dochodzimy do schroniska PTTK Strzecha Akademicka, następnie podchodzimy do Spalonej Strażnicy, na czeskiej stronie Karkonoszy mijamy schr. Lučni Bouda, Lučni Horę, dochodzimy do bazy noclegowej w schr. Vyrovka .
 2. Dzień - 17.03.2014 r. poniedziałek - start  godz. 9.30: schr. Vyrovka - Chata na Rozcesti – Lišči Hora – Bobi Boudy – Javor – Pec Pod Snežkou – Richterova Bouda – schr. Vyrovka.
 3. Dzień - 18.03.2014 r. wtorek - start  godz. 9.30: schr. Vyrovka – Richterove Boudy – Zeleny Důl – Pec Pod Snežkou – Růžovy Důl – Modry Dul – schr. Vyrovka.
 4. Dzień - 19.03.2014 r. środa - start  godz. 9.30: schr. Vyrovka - Chata na Rozcesti – Klinove Boudy – Stoh – Špindleruv Mlyn – Předni Planina – Klinove Boudy – Chata na Rozcesti – schr Vyrovka.
 5. Dzień - 20.03.2014 r. czwartek - start  godz. 9.30: schr. Vyrovka - Lučni Hora – Lučni Bouda – Przełęcz pod Śnieżką - schronisko Dom Śląski – schr. PTTK Strzecha Akademicka – schr. Dom Śląski.
 6. Dzień - 21.03.2014 r. piątek - start  godz. 9.30: schr. Dom Śląski - Spalona Strażnica  schr. PTTK Strzecha Akademicka - Złotówka - Kopa - dolna stacja wyciągu na Kopę - Kopa - schr. Dom Śląski. Podsumowanie Rajdu.
 7. Dzień - 22.03.2014 r. sobota - start godz. 10.00: schr. Dom Śląski - schr. PTTK Strzecha Akademicka - Schr. PTTK Samotnia - Schr. PTTK Strzecha Akademicka - Złotówka - Karpacz Biały Jar - przystanek PKS. Koniec Rajdu. Przejazd autobusem do Jeleniej Góry.

Trasa II. 7 dni. Narty śladowe.
Prowadzi: Wanda Oryszczak tel. 0048 609498082.
Jan Jagielski tel. 0048 506775030.

16.03.2014 r. Zbiórka godz. 10.00  w holu dworca PKP w Jeleniej Górze.

 1. Dzień - 16.03.2014 r. niedziela - godz. 10.00: wyjazd autobusem z przystanku PKS obok dworca PKP w Jeleniej Górze, kurs do Karpacza - Biały Jar. Godz. 11.00 wyjście na trasę: podchodzimy w  kierunku dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Kopę, dalej za znakami szlaku żółtego dochodzimy do schroniska PTTK Strzecha Akademicka, podchodzimy do Spalonej Strażnicy, dalej na czeską stronę Karkonoszy, mijamy schr. Lučni Bouda, Lučni Horę, dochodzimy do bazy noclegowej w schr. Vyrovka .
 2. Dzień - 17.03.2014 r. poniedziałek - start  godz. 9.30; schr. Vyrovka - Chata na Rozcesti – Lišči Hora – Bobi Boudy – Javor – Pec Pod Snežkou – Richterova Bouda – schr. Vyrovka.
 3. Dzień - 18.03.2014 r. wtorek - start  godz. 9.30: schr. Vyrovka – Richterove Boudy – Zeleny Důl – Pec Pod Snežkou – Ružovy Důl – Modry Důl – schr. Vyrovka.
 4. Dzień - 19.03.2014 r. środa - start  godz. 9.30: schr. Vyrovka. - Chata na Rozcesti – Klinove Boudy – Špindlerův Mlyn – Předni Planina – Klinove Boudy – Chata na Rozcesti – schr Vyrovka.
 5. Dzień - 20.03.2014 r. czwartek - start  godz. 9.30: schr. Vyrovka - Lučni Hora – Lučni Bouda – Przełęcz Pod Śnieżką – schr. Dom Śląski – schr. PTTK Strzecha  Akademicka - schr. Dom Śląski. 
 6. Dzień 21.03.2014 r. piątek - start godz. 9.30: schr. Dom Śląski - Spalona Strażnica - schr. PTTK Odrodzenie – Lučni Bouda - Równia pod Śnieżką - schr. Dom Śląski.  Podsumowanie Rajdu
 7. Dzień 22.03.14 r. sobota - start godz. 9.30: schr. Dom Śląski - Spalona Strażnica - schr. PTTK Strzecha Akademicka - torem saneczkowym (żółty szlak) - dolna stacja wyciągu w Karpaczu - Karpacz Biały Jar - przystanek PKS. Koniec Rajdu. Przejazd autobusem do Jeleniej Góry.

Trasa III. 3 dni. Rakiety śnieżne.
Prowadzi: Włodzimierz Bayer  tel. + 48665100301

20.03.2014 r. zbiórka godz. 9. 40 w holu dworca PKS w Jeleniej Górze.

 1. Dzień 20.03.2012 r. czwartek - godz. 10.00 wyjazd z dworca PKS w jeleniej Górze stanowisko nr 9. Wysiadamy na przystanku PKS w Karpaczu Biały Jar. Start o godz. 11.10. Idziemy szlakiem zielonym - Droga Bronka Czecha - Polana - schr. PTTK Samotnia - schr. PTTK Strzecha Akademicka - Równia pod Śnieżką - schr.  Dom Śląski.
 2. Dzień 21.03.2014 r. piątek - start godz. 9.30: schr. Dom Śląski - Lučni Bouda - Lučni Hora – Vyrovka - Lučni Hora - Lučni Bouda - schr. Dom Śląski. Podsumowanie Rajdu.
 3. Dzień. 22.03.2014 r. sobota - start godz. 9.30: schr. Dom Śląski – Spalona Strażnica - Słonecznik - Pielgrzymy - Polana - Św. Wang - Karpacz Górny - przystanek PKS. Koniec Rajdu. Przejazd autobusem do Jeleniej Góry.

                                                              Zaprasza komandor Rajdu - Jan Jabłoński tel. 0048 502145371

Zdobywaj odznaki narciarskie PTTK !
Zdobywaj odznaki


Rok 2014 w PTTK przebiega pod hasłem:
„TURYSTYKA  ŁĄCZY POKOLENIA”

Turystytka laczy pokolenia


Regulamin ORN 2014
Karta zgloszenia ORN 2014