W niedzielę na wycieczkę; Wycieczka autokarowa „Kresy” 16.09 – 23.09.2018 r.
odsłon - 565
niedziela, 15 lipca 2018 21:45

RnR2018  RNR_01  RNR_02   

XLVIII Rajd na Raty
Wycieczka autokarowa
„Kresy”
16.09 – 23.09.2018 r.

Organizator: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Gorze
Opracowanie trasy, obsługa przewodnicka: Wiktor Gumprecht

W czasie wycieczki odwiedzimy południowy fragment wschodnich kresów Rzeczpospolitej, zobaczymy wspaniałe dzieła architektury, widoki miast, ruiny kresowych twierdz, wyjątkowe krajobrazy - tak istotne dla polskiej spuścizny kulturowej, a wciąż tak mało znane okruchy piękna utraconego.

Program wycieczki

16.09.2018 r. – niedziela
Wyjazd z Jeleniej Góry, z ulicy Teatralnej o godz. 7.30
Przejazd: Jelenia Góra – Korczowa – Lwów
Nocleg pod Lwowem w hotelu Podkowa, kolacja przed przekroczeniem granicy, w Tuczempach.

17.09.2018 r. – poniedziałek
Przejazd: Lwów – OleskoPodhorcePoczajówKrzemieniec (nocleg)

Olesko – gotycko-renesansowy zamek w Olesku był w rękach największych polskich rodów magnackich, dwukrotnie witał narodziny przyszłych polskich monarchów; Michała Korybuta Wiśniowieckiego i jego świetnego następcy Jana III Sobieskiego. Odbudowany w latach 60-tych XX wieku stał się filią Lwowskiej Galerii Sztuki, znajdują się tu najlepsze zbiory dzieł sztuki polskiej poza granicami naszego państwa.

Podhorce – pałac wystawiony w połowie XVII w. dla hetmana Stanisława Koniecpolskiego to jedna z najświetniejszych rezydencji na kresach dawnej Rzeczpospolitej, skarbnicę narodowych pamiątek i dzieł sztuki uczynił zeń inny hetman, Wacław Rzewuski. Ze względu na bogactwo i otaczający go przepych pałac nazywany był Wersalem Podola. Mimo zniszczeń i dewastacji po II wojnie światowej, w dalszym ciągu robi duże wrażenie.

Poczajów – położony na wzgórzu górującym nad miasteczkiem klasztor prawosławny to jeden z największych ośrodków maryjnych na Ukrainie, miejsce licznych pielgrzymek, należy również do najcenniejszych zespołów zabytkowych kraju.
Uwaga! Kobiety obowiązuje długa spódnica i chusta na głowie, mężczyzn długie spodnie.

Krzemieniec – to urokliwe miasteczko z zabudowaniami Liceum Krzemienieckiego, jednej z czołowych szkół na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. Jest to również miast rodzinne Juliusza Słowackiego, w dawnym dworku Słowackich mieści się niewielkie muzeum poświęcone poecie.
Góra Bony, gdzie znajdują się ruiny zamku krzemienieckiego to wspaniały punkt widokowy na miasto i okolice.

Kresy 2018 01  Kresy 2018 02Kresy 2018 03  Kresy 2018 04

18.09.2018 r. – wtorek
Przejazd: Krzemieniec – Zbaraż – Tarnopol - TrembowlaSkała Podolska – Kamieniec Podolski (nocleg)

Zbaraż – w 1649 r. miała tu miejsce słynna obrona zamku i miasta przed wojskami kozackimi, obecnie w dawnym pałacu Wiśniowieckich mieści się zespół muzeów.

Trembowla – wznosząca się na wysokim wzgórzu nad miastem twierdza przez kilka wieków broniła przed tatarami i Turkami granic ziem polskich, pod koniec XVII wieku popadła w ruinę, obecnie trwają tu prace renowacyjne.

Skała Podolska – na skalnym cyplu, ponad jarem Zbrucza znajdują się ruiny zamku Tarłów, do dziś zachowała się baszta, mury obronne i pozostałości pałacu, którego okna i drzwi są opasane przepięknie rzeźbionym w kamieniu ornamentem.

Kresy 2018 05  Kresy 2018 06
Kresy 2018 07

19.09.2018 r. – środa
Przejazd: Kamieniec PodolskiChocimOkopy Św. Trójcy – Kamieniec Podolski (nocleg)

Kamieniec Podolski – miasto to kojarzy się z potężną twierdzą, która przez lata strzegła rubieży Rzeczypospolitej, a której obrońców rozsławił Henryk Sienkiewicz w „Panu Wołodyjowskim”, po zwiedzeniu zamku odbędziemy spacer po bogatej w dobrze zachowane zabytki starówce.

Chocim – to miejsce dwóch wielkich polskich zwycięstw z 1621 i 1673 roku. Na wysokim skalistym brzegu Dniestru stoi potężny i dobrze zachowany zamek, jeden z najbardziej okazałych obiektów obronnych na terenie dzisiejszej Ukrainy, w roku 2007 budowla została zaliczona do „siedmiu cudów Ukrainy”.

Okopy Świętej Trójcy – jedna z dawnych twierdz kresowych Rzeczypospolitej, wybudowana w widłach Dniestru i Zbrucza na rozkaz króla Jan III Sobieskiego. To w niej Kazimierz Pułaski bronił się przed Rosjanami podczas Konfederacji Barskiej. Fragmenty tej ciekawej budowli zachowały się do dziś.

Kresy 2018 08
Kresy 2018 09  Kresy 2018 10

20.09.2018 r. – czwartek
Przejazd: Kamieniec Podolski – CzortkówBuczaczStanisławów (nocleg)

Czortków – na wzniesieniu stoi dominikański kościół św. Stanisława o dość ciekawym stylu architektonicznym, był znaczącym w tych stronach ośrodkiem kultu maryjnego z cudownym obrazem MB Różańcowej (obecnie w Warszawie).

Buczacz – usiane cennymi zabytkami podolskie miasto, na jednym ze wzgórz wznosi się klasztor Bazylianów, chlubą Buczacza jest rokokowy ratusz – perła podolskiej architektury.

Stanisławów – liczące 250 tys. mieszkańców miasto, stolica obwodu, w czasie spaceru po starówce obejrzymy kilka z licznych tu obiektów zabytkowych.    

Kresy 2018 11  Kresy 2018 12
Kresy 2018 13  Kresy 2018 14

21.09.2018 r. – piątek
Przejazd – Stanisławów – RohatynStare SiołoLwów (nocleg)

Rohatyn – najbardziej znany zabytek Rohatyna to cerkiew św. Ducha, jeden z najcenniejszych obiektów drewnianej sakralnej architektury galicyjskiej na Ukrainie, od 2003 r. na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Stare Sioło – to dawne włości Zawiszy Czarnego, po słynnym rycerzu nie ma tu śladów, są za to imponujące pozostałości potężnej twierdzy, która miała wstrzymywać tatarskie hordy zmierzające tędy na Rzeczpospolitą.

Po południu zatrzymamy się w centrum Lwowa na krótki spacer po Starym Mieście.

Kresy 2018 15  Kresy 2018 16Kresy 2018 17  Kresy 2018 18

22.09.2018 r. – sobota
Przejazd: Lwów – Korczowa – Leżajsk – Rzeszów (nocleg)

Leżajsk – zwiedzamy prowadzone przez Ojców Bernardynów Muzeum Sztuki Sakralnej z cennymi eksponatami pochodzącymi z utraconych po 1945 r. klasztorów wschodnich, a także innych klasztorów prowincji. Zobaczymy również Bazylikę Zwiastowania NMP uważaną za najpiękniejszy zabytek Ziemi Leżajskiej, na zakończenie wysłuchamy koncertu na organach słynących w całej Europie, jako jedne z najlepiej brzmiących. Podczas spaceru po Rynku zobaczymy eklektyczny Ratusz, kościół parafialny św. Trójcy, na cmentarzu żydowskim znajduje się ohel cadyka Elimelecha, najczęściej odwiedzany w Polsce, a nawet w Europie grób cadyka.  

Kresy 2018 19  Kresy 2018 20

23.09.2018 r. – niedziela
Przejazd: Rzeszów – Kalwaria Zebrzydowska – Jelenia Góra
Przyjazd do Jeleniej Góry około godz. 21

Kalwaria Zebrzydowska: zwiedzamy tu położoną na stoku powyżej miasta kalwarię – duże założenie krajobrazowo-przestrzenne, pierwsze w Polsce naśladownictwo Kalwarii w Jerozolimie. Dziś jest to licznie odwiedzane przez pielgrzymów sanktuarium pasyjno - maryjne. W 1999 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kresy 2018 21  Kresy 2018 22

Uwaga: każdy z uczestników musi posiadać ważny co najmniej przez 6 miesięcy paszport.
Koszt wycieczki: 1210,00 zł
Cena obejmuje: autokar, noclegi (pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami),
wyżywienie (7 x śniadanie, 7 x obiadokolacja),
ubezpieczenie NNW, KL (na Ukrainie), obsługę przewodnicką
Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”,
Jelenia Góra  ul. 1-go Maja 86  
- zaliczka w wysokości 600,00 zł – w dniu zapisu
- dopłata w wysokości 610,00 zł – do dnia 17.08.2018 r.
Koszty biletów wstępu (około 170 zł) uczestnicy pokrywają indywidualnie
Uwaga: ze względu na inflację na Ukrainie i wahania kursu hrywny cena może nieznacznie wzrosnąć

Program wycieczki do pobrania [1.47 MB]