Sprawozdanie szczegółowe z przebiegu VII Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem klasztorów i sanktuariów w Polsce – 2012".
odsłon - 3330
czwartek, 16 maja 2013 20:51

 

 1. Regulamin VII Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem klasztorów i sanktuariów w Polsce – 2012", opracowany został przez Przodownika Turystki Motorowej, Górskiej i Pieszej PTTK, Przewodnika Sudeckiego – Jana Tyczyńskiego.
 2. Regulamin VII Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem klasztorów i sanktuariów w Polsce – 2012", został zaakceptowany przez Komisję Turystyki Motorowej oraz przez Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
 3. Termin rajdu. VII Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem klasztorów i sanktuariów w Polsce – 2012" odbywał się w okresie od 01.02.2012 r. do 31.10.2012 r.
 4. Załogi zgłoszone do VII Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem klasztorów i sanktuariów w Polsce – 2012". Do rajdu zgłosiło się 16 załóg z 45 uczestnikami, reprezentujące województwa: dolnośląskie: 13 załóg – 37 uczestników, mazowieckie: 1 załoga – 1 uczestnik, opolskie: 2 załogi – 7 uczestników. Do imprezy zgłoszono 11 uczestników liczących poniżej 16 lat.
  Załoga Nr 1:
  1) Jan Tyczyński, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  2) Barbara Tyczyńska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  3)Anna Tyczyńska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 2:
  4) Artur Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie,
  5) Renata Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie,
  6) Kamil Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  7) Adam Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  8) Oliwer Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  Załoga Nr 3:
  9) Henryk Antkowiak, Legnica, województwo dolnośląskie,
  10) Maria Antkowiak, Legnica, województwo dolnośląskie,
  11) Małgorzata Antkowiak, Legnica, województwo dolnośląskie,
  12) Paweł Antkowiak, Legnica, województwo dolnośląskie,
  13) Maciej Antkowiak, Legnica, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 4:
  14) Jan Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie,
  15) Zofia Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 5:
  16) Piotr Szczodrak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  17) Dorota Szczodrak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  18) Oliwia Szczodrak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  Załoga Nr 6:
  19) Elżbieta Zagłoba – Zygler, Prudnik, województwo opolskie,
  20) Zbigniew Zagłoba – Zygler, Prudnik, województwo opolskie,
  21) Elżbieta Małkowska, Prudnik, województwo opolskie, /do 16 lat/,
  22) Stanisław Małkowski, Prudnik, województwo opolskie, /do 16 lat/,
  23) Łukasz Małkowski, Prudnik, województwo opolskie, /do 16 lat/,
  Załoga Nr 7:
  24) Krzysztof Tomaszewski, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  25) Agnieszka Tomaszewska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  26) Anna Tomaszewska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  Załoga Nr 8:
  27) Henryk Sławiński, Lubań Śląski, województwo dolnośląskie,
  28) Krystyna Sławińska, Lubań Śląski, województwo dolnośląskie,
  29) Jacek Sławiński, Lubań Śląski, województwo dolnośląskie,
  30) Tadeusz Sławiński, Lubań Śląski, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 9:
  31) Stanisław Wańczyk, Marciszów, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 10:
  32) Jolanta Gmyrek, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 11:
  33) Mirosław Szumski, Warszawa, województwo mazowieckie,
  Załoga Nr 12:
  34) Leszek Szostek, Zgorzelec, województwo dolnośląskie,
  35) Małgorzata Szostek, Zgorzelec, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 13:
  36) Marian Kuc, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 14:
  37) Georg Grosch, Prudnik, województwo opolskie,
  38) Teresa Malada, Prudnik, województwo opolskie,
  Załoga Nr 15:
  39) Jan Jagielski, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  40) Maria Jagielska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie.
  Załoga Nr 16:
  41) Lech Ślipko, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  42) Teresa Ślipko, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  43) Strzałkowska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  44) Beata Grzesiak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  45) Martyna Grzesiak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie.
 5. Załogi uczestniczące w rajdzie. W rajdzie uczestniczyło 11 załóg z 36 uczestnikami, reprezentującymi województwa: dolnośląskie: 9 załóg – 29 uczestników, opolskie: 2 załogi – 7 uczestników. W imprezie uczestniczyło 9 uczestników poniżej 16 lat.
  Załoga Nr 1:
  1) Jan Tyczyński, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  2) Barbara Tyczyńska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  3) Anna Tyczyńska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 2:
  4) Artur Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie,
  5) Renata Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie,
  6) Kamil Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  7) Adam Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  8) Oliwer Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie, /do 16 lat/,
  Załoga Nr 3:
  9) Henryk Antkowiak, Legnica, województwo dolnośląskie,
  10) Maria Antkowiak, Legnica, województwo dolnośląskie,
  11) Małgorzata Antkowiak, Legnica, województwo dolnośląskie,
  12) Paweł Antkowiak, Legnica, województwo dolnośląskie,
  13) Maciej Antkowiak, Legnica, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 4:
  14) Jan Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie,
  15) Zofia Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 6:
  16) Elżbieta Zagłoba – Zygler, Prudnik, województwo opolskie,
  17) Zbigniew Zagłoba – Zygler, Prudnik, województwo opolskie,
  18) Elżbieta Małkowska, Prudnik, województwo opolskie, /do 16 lat/,
  19) Stanisław Małkowski, Prudnik, województwo opolskie, /do 16 lat/,
  20) Łukasz Małkowski, Prudnik, województwo opolskie, /do 16 lat/,
  Załoga Nr 8:
  21) Henryk Sławiński, Lubań Śląski, województwo dolnośląskie,
  22) Krystyna Sławińska, Lubań Śląski, województwo dolnośląskie,
  23) Jacek Sławiński, Lubań Śląski, województwo dolnośląskie,
  24) Tadeusz Sławiński, Lubań Śląski, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 12:
  25) Leszek Szostek, Zgorzelec, województwo dolnośląskie,
  26) Małgorzata Szostek, Zgorzelec, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 13:
  27) Marian Kuc, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  Załoga Nr 14:
  28) Georg Grosch, Prudnik, województwo opolskie,
  29) Teresa Malada, Prudnik, województwo opolskie,
  Załoga Nr 15:
  30) Jan Jagielski, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  31) Maria Jagielska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie.
  Załoga Nr 16:
  32) Lech Ślipko, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  33) Teresa Ślipko, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  34) Strzałkowska, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,
  35) Beata Grzesiak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie,|
  36) Martyna Grzesiak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie.
 6. W wymaganym terminie do Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze 11 załóg rajdowych przysłało swoje karty rajdowe.
 7. Do dnia 30 listopada 2012 r. również nie wpłynęły pozostałe karty rajdowe.
 8. Kierownictwo rajdu przeprowadziło weryfikację przysłanych przez uczestników rajdu „Kart rajdowych", dokonało wnikliwej oceny tych kart oraz sporządziło dla poszczególnych załóg rajdowych „Karty oceny załogi rajdowej nr..".
 9. Po przeprowadzonej weryfikacji kart rajdowych i dokonaniu oceny kolejność załóg uczestniczących jest następująca:
  1. Jan Tyczyński, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 12 140 pkt.
  2. Artur Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie – 6 940 pkt.
  3. Henryk Antkowiak, Legnica, województwo dolnośląskie – 6 535 pkt.
  4. Marian Kuc, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 1 020 pkt.
  5. Leszek Szostek, Zgorzelec, województwo dolnośląskie – 975 pkt.
  6. Georg Grosch, Prudnik, województwo opolskie – 735 pkt.
  7. Elżbieta Zagłoba – Zygler, Prudnik, województwo opolskie – 720 pkt.
  8. Jan Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie – 665 pkt.
  9. Lech Ślipko, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 400 pkt.
  10. Henryk Sławiński, Lubań, województwo dolnośląskie – 385 pkt.
  11. Jan Jagielski, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 140 pkt.
 10. Załogi, które nie przysłały do weryfikacji kart rajdowych w terminie do dnia 30.11.2012 r.:
  1. Piotr Szczodrak, Jelenia Góra, woj. dolnośląskie – brak kart rajdowych.
  2. Krzysztof Tomaszewski, Jelenia G., woj. dolnośląskie – brak kart rajdowych.
  3. Stanisław Wańczyk, Marciszów, woj. dolnośląskie – brak kart rajdowych.
  4. Jolanta Gmyrek, Jelenia Góra, woj. dolnośląskie – brak kart rajdowych.
  5. Mirosław Szumski, Warszawa, woj. mazowieckie – brak kart rajdowych.
 11. W ramach rajdu jego uczestnicy zwiedzili 1353 obiekty, w tym:
  • 413 klasztory;
  • 172 sanktuaria;
  • 390 kościołów klasztornych;
  • 49 muzeów, skarbców, wystaw w klasztorach, kościołach, sanktuariach;
  • 78 dróg krzyżowych i różańcowych, innych, np. Ścieżki Św. Jadwigi;
  • przysłali 853 zdjęcia, widokówki obiektów: klasztorów, sanktuariów, kościołów;
  • 107 zabytków UNESCO lub klasy „O";
  • 128 skansenów lub muzeów etnograficznych;
  • 16 parków narodowych;
  • uczestniczyli w 30 imprezach motorowych.

Opracował: Jan Tyczyński, Jelenia Góra, 07.12.2012 r.


Sprawozdanie PDF