Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „SZLAKIEM EWANGELICKIEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ W POLSCE – 2011”
odsłon - 3136
środa, 23 marca 2011 21:07
INDYWIDUALNY TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY PTTK
„SZLAKIEM EWANGELICKIEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
W POLSCE – 2011”

REGULAMIN RAJDU
mot_ewang_01_m
Jelenia Góra – Cieplice – Kościół Zbawiciela.

KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ

ODDZIAŁU PTTK „SUDETY ZACHODNIE” W JELENIEJ GÓRZE

 1. Organizator:
  Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor: Jan Tyczyński.
  • Sekretarz: Maria Marcinkowska.
 3. Sponsorzy imprezy:
  • Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
  • Urząd Miasta w Jeleniej Górze.
  • Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.
  • Wydawnictwo Turystyczne „PLAN” w Jeleniej Górze.
  • Parafia Ewangelicko – Augsburska w Jeleniej Górze – Cieplicach.
 4. Cele rajdu:
  • Poznawanie obiektów ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce.
  • Poznawanie kultury i historii ewangelików w Polsce.
  • Poznawanie zabytków UNESCO i klasy europejskiej w Polsce i na świecie.
  • Poznawanie skansenów i muzeów etnograficznych w Polsce.
  • Poznawanie parków narodowych w Polsce.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.
 5. Termin rajdu:
  Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2011 r.

 6. Warunki uczestnictwa w rajdzie:
  • Uczestnikami mogą być indywidualni turyści zmotoryzowani, którzy opłacą wpisowe i prześlą wypełnione karty zgłoszenia.
  • Zgłoszenie i ksero dowodu wpłaty wpisowego należy przesłać na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, ul. 1 – go Maja nr 86, 58–500 Jelenia Góra, tel. 075 – 752 – 58 – 51, w terminie do 30 września 2011 r., e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
 7. Wpisowe:
  • Wpisowe za udział w rajdzie wynosi 25 zł od załogi. Maksymalnie załoga może liczyć 5 osób. Należy wpłacić na konto PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, nr: BZ WBK S.A. 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193, z dopiskiem „Ewangelicka architektura sakralna w Polsce”.
  • Z chwilą wpływu zgłoszenia i wpisowego na wskazane konto, organizator rajdu przesyła „Kartę rajdową”.
 8. Punktacja rajdu:
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt i zwiedzane obiektów ewangelickiej architektury sakralnej, w tym użytkowanych przez inne wyznania oraz użytkowane przez osoby prawne i prywatne, z opisem - 30 pkt.
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt i zwiedzane innych obiektów ewangelickiej architektury, np. szkoła, pastorówka, kantorówka, cmentarz, pomnik, tablica pamiątkowa, itp., z opisem - 10 pkt.
  • Za dostarczone i podpisane zdjęcie lub widokówkę zwiedzanego obiektu ewangelickiej architektury sakralnej, max 1 zdjęcie danego obiektu - 5 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie zabytku UNESCO lub klasy europejskiej z opisem, - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie skansenu, muzeum etnograficznego z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie parku narodowego w Polsce, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie motorowej organizowanej przez PTTK, max. 10 imprez - 10 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie kulturalnej organizowanej w ewangelickim obiekcie sakralnym, np. koncert, z opisem, max. 10 imprez - 10 pkt.
 9. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić, co najmniej 2 obiekty ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce, z opisami w karcie rajdowej.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w danym obiekcie, w miejscowości.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, kserokopię programu – regulaminu imprezy motorowej dołączyć do karty rajdowej.
  • Zabytki UNESCO i klasy europejskiej, parki narodowe, muzea etnograficzne, skanseny w Polsce wg. wykazu zawartego w książeczce wycieczkowej MOT, wydanej przez Komisję Turystyki Motorowej PTTK z opisami oraz inne muzea etnograficzne, skanseny w Polsce, również z opisami.
  • Uwzględnione będą obiekty – zabytki z wykazu UNESCO, znajdujące się poza granicami Polski wraz z opisami.
  • Nadesłane zdjęcia i widokówki należy opisać i przesłać na kartach rajdowych.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe i ich kserokopie.
 10. Obowiązki uczestnika.
  Po zakończeniu rajdu, karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 – go Maja 86, 58 – 500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 31 października 2011 r. Do przesyłki należy dołączyć znaczek na przesyłkę zwrotną.

 11. Świadczenia organizatora.
  Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu załoga otrzyma:
  • Sprawozdanie z rajdu i listę załóg biorących udział w imprezie.
  • Plakietkę rajdową dla załóg sklasyfikowanych.
  • Dyplomy dla załóg sklasyfikowanych.
  • Nagrody dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 6.
  • Upominki dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 7 – 12.
 12. Postanowienia końcowe:
  • Rajd został zarejestrowany pod numerem /2011 przez KTM ZG PTTK.
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz ze zdjęciami pozostają w dokumentacji organizatora rajdu.
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.
 13. Załącznik:
  Karta zgłoszenia.
Komandor rajdu:
Jan Tyczyński
PTM Nr 3638

Regulamin i Karta Zgłoszenia (PDF)