REGULAMIN RAJDU

SZLAKIEM KLASZTORÓW I SANKTUARIÓW W POLSCE 2019
Warszawa – Nowe Miasto – kościół klasztorny OO Redemptorystów p.w. Św. Benona.

KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ
ZO PTTK „SUDETY ZACHODNIE” W JELENIEJ GÓRZE.

 1. Organizator rajdu:
  Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor: Jan Tyczyński.
  • Sekretarz: Maria Marcinkowska.

 3. III.    Sponsorzy imprezy:
  • Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
  • Wydawnictwo Turystyczne „PLAN” w Jeleniej Górze.

 4. IV.    Cele rajdu:
  • Poznawanie zabytków sakralnych, klasztorów i sanktuariów w Polsce.
  • Poznawanie kultury i historii Polski.
  • Poznawanie muzeów kościelnych i klasztornych w Polsce.
  • Poznawanie historii poszczególnych zakonów w Polsce.
  • Poznawanie zabytków znajdujących się na liście UNESCO.
  • Poznawanie zabytków klasy europejskiej w Polsce.
  • Poznawanie skansenów, muzeów i wystaw etnograficznych w Polsce.
  • Poznawanie parków narodowych w Polsce.
  • Poznawanie polskich pomników historii.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.

 5. Termin rajdu:
  Rajd trwać będzie w okresie od 01.01 do 31.10.2019 r.

 6. Warunki uczestnictwa w rajdzie, opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:
  • Uczestnikami mogą być indywidualni turyści zmotoryzowani, którzy dokonają opłaty i prześlą wypełnione karty zgłoszenia.
  • Maksymalnie załoga może liczyć 5 osób, chyba, że samochód zarejestrowany jest na większą ilość osób, wtedy wraz z zgłoszeniem należy przedłożyć kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu.
  • Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 25 zł od załogi.
  • Opłatę tę należy dokonać przelewem na konto PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, nr: BZ WBK S.A. 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193, z dopiskiem „Klasztory i sanktuaria”.
  • Zgłoszenie i ksero dowodu opłaty na pokrycie kosztów realizacji imprezy należy przesłać na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, ul. 1 – go Maja nr 86, 58 – 500 Jelenia Góra, tel. 75 – 752 – 58 – 51, w terminie do 30 września 2019 r., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Z chwilą wpływu zgłoszenia do tut. Oddziału i opłaty na wskazane konto, organizator rajdu przesyła „Kartę rajdową”.

 7. Punktacja rajdu:
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt w dawnym zespole klasztornym OO Cystersów w Krzeszowie                    - 100 pkt.
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt w dawnym zespole klasztornym OO Cystersów w Jeleniej Górze – Cieplicach            - 100 pkt.
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt w klasztorze, zwiedzanie klasztoru, z opisem,                            - 30 pkt.
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt w sanktuarium, zwiedzanie sanktuarium, również w sanktuarium znajdującym się przy klasztorze, z opisem                             - 30 pkt.
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt w kościele klasztornym lub kaplicy związanej z klasztorem, zwiedzanie z opisem    - 10 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie kościelnego, klasztornego muzeum, skarbca, wystawy stałej, czasowej z opisem        - 10 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie przykościelnej, przyklasztornej, cmentarnej, plenerowej Kalwarii, Drogi Krzyżowej, Różańcowej i innych, np. Ścieżki Św. Jadwigi, oraz inne z opisem                            -  5  pkt.
  • Za dostarczone i podpisane zdjęcie lub widokówkę zwiedzanego klasztoru, kościoła, kaplicy, sanktuarium, stacji drogi krzyżowej, różańcowej, i innych, max 1 zdjęcie danego obiektu        -  5  pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie zabytku UNESCO, zabytku klasy europejskiej, z opisem                - 15 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie polskiego pomnika historii, z opisem                            - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie skansenu, muzeum etnograficznego, wystawy etnograficznej, z opisem                    - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie parku narodowego w Polsce, z opisem                                     - 15 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie motorowej PTTK    - 10 pkt.

 8. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić, co najmniej 2 klasztory lub 2 sanktuaria.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w klasztorze, w sanktuarium, w miejscowości, w której znajduje się klasztor lub sanktuarium.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, program imprezy motorowej w załączeniu do karty rajdowej, pieczątka PTM.
  • Potwierdzeniem zwiedzania muzeum, Kalwarii, Drogi Krzyżowej, Drogi Różańcowej jest potwierdzenie uzyskane w kościele, klasztorze, sanktuarium, miejscowości, u organizatora imprezy motorowej.
  • Zabytki UNESCO i klasy europejskiej, parki narodowe, muzea etnograficzne, skanseny w Polsce wg wykazu zawartego w książeczce wycieczkowej MOT, wydanej przez Komisję Turystyki Motorowej PTTK z opisami oraz inne muzea etnograficzne, skanseny, wystawy etnograficzne w Polsce, również z opisami.
  • Polskie pomniki historii, zgodnie z rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Uwzględnione będą obiekty – zabytki z wykazu UNESCO na świecie z opisami.
  • Uwzględnione będą klasztory i sanktuaria znajdujące się poza obecnymi granicami Polski, na terenach dawnych ziem Polski, Kresów wraz z opisami, w granicach Polski z września 1939 r.
  • Uwzględnione będą po 5 klasztorów i po 5 sanktuariów znajdujące się w państwach sąsiadujących z Polską: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja wraz z opisami.
  • Nadesłane zdjęcia i widokówki należy opisać lub przesłać na kartach rajdowych.
  • Polskie pomniki historii nie będą jednocześnie uwzględniane, jako zabytki UNESCO i klasy europejskiej.
  • Bilety wstępu i pieczątki wklejone do kart rajdowych, nie będą uznawane, jako potwierdzenie pobytu w zwiedzanym zabytku.

 9. Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe lub ich kserokopie wydane przez ZO PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

 10. Obowiązki uczestnika.
  Po zakończeniu rajdu, karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 – go Maja 86, 58 – 500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 10 listopada 2019 r.

 11. Świadczenia organizatora.
  Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu załoga uczestnicząca w rajdzie otrzyma:
  • Sprawozdanie z rajdu i listę załóg biorących udział w imprezie.
  • Plakietkę rajdową metalową.
  • Dyplomy dla załóg sklasyfikowanych.
  • Nagrody dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 3.
  • Upominki dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 4 – 12.

 12. Postanowienia końcowe:
  • Rajd został zarejestrowany pod numerem 2/2019 przez KTM PTTK.
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz z załącznikami i zdjęciami uczestników pozostają w dokumentacji organizatora rajdu.
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.

 13. Załącznik:
  Karta zgłoszenia.            

Komandor rajdu:
Jan Tyczyński
PTM Nr 3638

Regulamin do pobrania [241.46 KB]