mijajace krajobrazy 01 

Właśnie ukazała się kolejna publikacja z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”. Cykl wydawniczy pod tym wspólnym tytułem obejmuje publikacje podsumowujące organizowane na terenie całego kraju seminaria krajoznawcze. Pomysłodawcą zarówno organizowania spotkań o takiej tematyce jak i  utrwalania tematów wystąpień prezentowanych podczas nich jest Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK. Pierwsze spotkanie z tego cyklu miało miejsce w Krakowie. Ono także jako pierwsze doczekało się stosownego opracowania. Tym razem ukazała się publikacja wydana przez jeleniogórskie wydawnictwo AD REM na zlecenie Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Zawarte są w niej referaty wygłoszone podczas III Ogólnopolskiego seminarium krajoznawczego „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej 2013”, zorganizowanego 12 października 2013 roku w sali Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość zapoznania się z następującymi tematami:
Stanisław Firszt –„Nowo odkryte” freski dodatkową atrakcją Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze
Jerzy Bigus – Zmiany w systemie komunikacji na terenie miasta Jelenia Góra
Henryk Magoń – Linia kolejowa Jelenia Góra – Szklarska Poręba – Jakuszyce – Korenov – Tanvald
Agnieszka Łętkowska – Borowy Jar – przyroda, historia, krajobraz
Michał Sibilski – Kolej w Jeleniej Górze i okolicy
Witold Szczudłowski – Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej – Chichot Historii
Krzysztof Tęcza – Kopalnia św. Jana w Krobicy jako nowy produkt turystyczny na Ziemi Jeleniogórskiej
Jacek Potocki – Przemiany krajobrazu a powodzie.
 
mijajace krajobrazy 02
Osoby prezentujące referaty: (od lewej) Krzysztof Tęcza (organizator seminarium), Witold Szczudłowski, Jerzy Bigus, Jacek Potocki, Agnieszka Łętkowska, Stanisław Firszt, Michał Sibilski i Henryk Magoń. Foto: Krzysztof Tęcza

Opisywana publikacja to czterdzieści stron tekstu (ozdobionego licznymi fotografiami) pod redakcją Krzysztofa Tęczy, wydana dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Krzysztof Tęcza


Dokument PDF