W sobotę 18 stycznia 2014 roku odbyła się w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Krajowa Konferencja Krajoznawców. Przybyli na nią delegaci z całego kraju, którzy po wysłuchaniu sprawozdania z pracy ustępującej komisji, mieli za zadanie zdecydować o jej składzie na nową kadencję. Wbrew pozorom zadanie to wcale nie jest takie łatwe. Trudno bowiem znaleźć wśród kandydatów tych właściwych, tych którzy nie tylko już wyróżniają się w pracy dla krajoznawstwa ale tych, którzy są gotowi poświęcić tej pracy swój czas, swoje siły i chęci. Trudno jest znaleźć osoby, które są gotowe bezinteresownie pracować dla sprawy.

Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014-01
Przemawia Józef Partyka – ustępujący Przewodniczący KK ZG PTTK. Foto: Krzysztof Tęcza

Przy tego typu okazjach wszyscy zastanawiają się czym właściwie jest krajoznawstwo. Oczywiście każdy zapytany o to odpowie inaczej. Tym razem bardzo ładnie ujął to Krzysztof Mazurski, który stwierdził, że krajoznawstwo to zabawa będąca pracą dla siebie i innych. Przypomniał także, że członkowie komisji poświęcają swój czas prywatny dla dobra Towarzystwa, dla dobra innych, dla dobra całego społeczeństwa. Taka postawa jest nie tylko wyjątkowa, dobra i właściwa ale potrzebna i pożądana. Dlatego swoimi słowami chciał uświadomić delegatom, że to właśnie od nich zależy czy wybiorą właściwych działaczy. Dlatego delegaci powinni dobrze rozważyć na kogo oddadzą swój głos.

Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014-02
Przemawia Szymon Bijak Przewodniczący nowego składu KK ZG PTTK. Foto: Krzysztof Tęcza

Prowadzący Konferencję Henryk Miłoszewski (wiceprezes PTTK) bardzo dobrze ocenił pracę Komisji Krajoznawczej w minionej kadencji. Tego samego zdania byli zabierający głos delegaci. Nie oznacza to oczywiście, że nie było błędów i potknięć. Należy jednak pamiętać, że przed nowym składem komisji stoją poważne wyzwania. Komisja będzie obchodzić 60-tą rocznicę swojego istnienia. Podczas tej kadencji należy także rozpocząć przygotowania do kolejnego Kongresu. Nie będzie zatem łatwo.

Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014-03
Członkowie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK XVIII kadencji; od lewej: Alicja Wrzosek, Józef Partyka (Przewodniczący KK poprzedniej kadencji), Krzysztof Tęcza (wiceprzewodniczący), Bernadetta Zawilińska, Szymon Bijak (przewodniczący), Mirosława Wojciechowska (sekretarz), Elżbieta Łobacz-Bącal, Małgorzata Pawłowska, Maciej Maśliński. Brakuje Wojciecha Kowalskiego. Foto: Krzysztof Tęcza

Wybory nowego składu Komisji Krajoznawczej przebiegły nadzwyczaj sprawnie. Wystarczyło tylko jedno głosowanie i już wszystko było jasne. Najwięcej głosów bo aż po 46 otrzymali Szymon Bijak i Krzysztof Tęcza. Maciej Maśliński i Mirosława Wojciechowska otrzymali po 37 głosów, a Wojciech Kowalski, Elżbieta Łobacz-Bącal i Alicja Wrzosek po 36 głosów. 35 osób zagłosowało na Bernadettę Zawilińską, a 30 na Małgorzatę Pawłowską.

Podczas spotkania wybranych osób Krzysztof Tęcza zaproponował by na przewodniczącego wybrano Szymona Bijaka, tak też się stało. Wiceprzewodniczącym został Krzysztof Tęcza a sekretarzem Mirosława Wojciechowska.

Przewodniczący Komisji Krajoznawczej XVIII kadencji – Szymon Bijak podziękował za dotychczasową pracę Józkowi Partyce, który zadeklarował wsparcie i pomoc w dalszej pracy. Wkrótce zostanie zwołane pierwsze zebranie KK, na którym jej członkom zostaną przydzielone konkretne zadania.

Krzysztof Tęcza

Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014-04 Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014-05
Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014-06 Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014-07
Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014-08 Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014-09
Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014-10 Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014-11
Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK 2014-12


Dokument PDF