Oddziałowa Komisja Krajoznawcza w 2010 roku
odsłon - 2081
środa, 05 stycznia 2011 08:42
Komisja Krajoznawcza Oddziału "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze prowadzona jest przez Krzysztofa Tęczę (przewodniczący), Zdzisława Gasza i Antoninę Sobierajską. Zarówno kol. Krzysztof jak i Zdzisław są Zasłużonymi Instruktorami Krajoznawstwa, zaś kol. Aleksandra jest instruktorem Krajoznawstwa Regionu. Początki Komisji sięgają zeszłego roku, kiedy to jej obecny przewodniczący przeniósł się z Oddziału PTTK w Lubaniu.

W dniu 16 stycznia 2010 roku na Krajowej Naradzie Aktywu Krajoznawczego w Warszawie wybrano nową Komisję Krajoznawczą, a w jej składzie znalazł się Krzysztof Tęcza, który w historii Oddziału jest drugim przedstawicielem nasze Oddziału w Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Pierwszym był pięćdziesiąt lat temu Tadeusz Steć. I właściwie od stycznia zaczęła się wzmożona działalność naszej, oddziałowej KK. Staramy się wspierać pozostałe komisje oraz wszystkie działania naszego Oddziału oraz oddziałów z nami zaprzyjaźnionych.

Dlatego też 31 stycznia przygotowaliśmy referat na wiosenną Naradę Turystów Pieszych, którą w tym roku organizował nasz Oddział (odpowiedzialna Antonina Sobierajska). W dniach 20-21 luty kol. Tęcza, na zaproszenie działaczy z Kołobrzegu wziął udział w Międzynarodowym Dniu Przewodnika Turystycznego, zorganizowanym w ośrodku Arka. W marcu na kolejne zaproszenie, tym razem kolegów z Oddziału Wojskowego w Kołobrzegu kol. Tęcza uczestniczył w Rajdzie Szlakiem Walk I Armii WP o Kołobrzeg. Również dzięki nawiązaniu kontaktów uczestniczył w wycieczce rozpoznawczej po terenie Słowińskiego Parku Narodowego oraz Wolińskiego Parku Narodowego. Komisja będzie się starła podtrzymywać rozpoczęte kontakty.

Członkowie oddziałowej OKK, jako że posiadają dodatkowe uprawnienia przodownickie, uczestniczą w prowadzeniu wycieczek Rajdu na Raty. I tak w roku 2010 Krzysztof Tęcza poprowadził 5 wycieczek, a Antonina Sobierajska jedną.

W ostatnią niedzielę lutego członkowie KK wzięli udział w wycieczce rozpoczynającej tegoroczny Rajd na Raty. Trasę poprowadził kierownik Rajdu Wiktor Gumprecht.

W kwietniu odbyła się pierwsza wycieczka zainicjowana i zorganizowana przez naszą komisję pod nazwą Krajoznawcze Spacery. Wycieczki te zaplanowano jako krótkie spacery sobotnie propagujące walory krajoznawcze spotykane na trasach. 24 kwietnia wyruszyliśmy do Siedlęcina gdzie zwiedziliśmy Wieżę Książęcą, by po odpoczynku przy ognisku przejść Borowym Jarem do jeleniej Góry.

Wcześniej, bo 20 kwietnia uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia tablicy ku pamięci zmarłego przed rokiem Teofila Ligenzy vel Ozimka. Całość zorganizował kol. Zdzisław Gasz. Także on doprowadził do wydania książki o „profesorze”, w której to zamieszczono wspomnienia o nim, spisane przez jego znajomych. Swoje wspomnienie zamieścił w niej także Krzysztof Tęcza.

W niedzielę 25 kwietnia Krzysztof Tęcza poprowadził wycieczkę Rajdu na Raty Wzgórzami Łomnickimi.

W dniach 12-15 maja Krzysztof Tęcza uczestniczył w odbywającym się w Gdańsku Kursie dla Kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych, na co otrzymał stosowny certyfikat.

Dnia 22 maja kol. Tęcza wziął udział w pogrzebie Prezesa Ogólnopolskiego Klubu Badaczy i Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnych - Andrzeja Scheera, który zmarł niespodziewanie. Wygłosił nad jego grobem stosowne przemówienie. Należy dodać, że Andrzej jako Zasłużony instruktor Krajoznawstwa organizował Biesiady Pokutne także na naszym terenie. Jedna odbyła się w Jeleniej Górze. Także Krzysztof Tęcza pomagał Andrzejowi przy organizacji pierwszej międzynarodowej Biesiady w Zgorzelcu (będąc członkiem Klubu).

Dnia 29 maja Krzysztof Tęcza oraz Antonina Sobierajska brali udział w jubileuszu 750-lecia miasta Żary, gdzie na zaproszenie miejscowego oddziału PTTK wzięli udział w pochodzie paradując w ich firmowych koszulkach. Wzięli oni również udział w zebraniu Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, jako członkowie tego zespołu reprezentujący nasz Oddział. Zwiedzono wówczas Park Mużakowski.

Dnia 19 czerwca przeprowadzono kolejną wycieczkę z cyklu Krajoznawcze Spacery. Tym razem trasę rozpoczęto w Szklarskiej Porębie, gdzie wstąpiono do Walońskiej Chaty, by po ognisku, zejść koło wodospadu Szklarki do Piechowic, a 20 czerwca Krzysztof Tęcza poprowadził kolejną wycieczkę Rajdu na Raty. Tym razem z Piechowic przez Zachełmie i Podgórzyn do Jeleniej Góry, gdzie w Muzeum Przyrodniczym wystawiano miecz, którym 23 lipca 1635 roku ścięto w Ratyzbonie Hansa Ulricha Schaffgotscha. Najbardziej jednak wszystkim spodobała się wizyta w "Żywym Skansenie Piekarstwa", prowadzonym przez Krzysztofa Wdowińskiego. Była okazja, aby zakupić wyśmienite chleby i ciasta.

Dnia 17 lipca wyruszono na kolejny Spacer. Tym razem do Kowar, gdzie zwiedzono Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, a następnie dotarto do Bukowca. Kilka dni wcześniej Krzysztof Tęcza wziął udział w posadowieniu nowego, kamiennego krzyża na cmentarzu w Staniszowie. Dodam tylko, że krzyż ten zasponsorował mieszkaniec Staniszowa - Mirosław Roj oraz jego żona Iwona. Wykonawcą krzyża był znany rzeźbiarz z Kowar Jerzy Jakubów.
W sierpniu Krzysztof Tęcza poprowadził dwie wycieczki Rajdu na Raty. Pierwszą 1 sierpnia, z Janowic Wielkich przez Skalnik do Kowar, a drugą 8 sierpnia z Karpacza przez Grabowiec do Mysłakowic. Ale wcześniej, bo 7 sierpnia, poprowadził trzeci sobotni spacer krajoznawczy tym razem do Lubomierza. Przypomnę, że w tym dniu zaczęła się w naszym regionie powódź.

W dniach 18-22 sierpnia Krzysztof Tęcza reprezentował nasz Oddział na Centralnym Zlocie Aktywu Krajoznawczego, popularnym CZAKiem. Tym razem impreza ta odbyła się w Elblągu. Podczas Forum Krajoznawczego kol. Tęcza przeprowadził prelekcję promującą ziemię jeleniogórską. Pokazał tam też, wykonane parę dni wcześniej, zdjęcia z powodzi w Zgorzelcu, oraz zdjęcia obrazujące zniszczenia, jakim uległa Bogatynia.
W dniu 4 września przeprowadzono kolejny spacer krajoznawczy w Góry Sokole, podczas którego uczestnicy wypoczywali przy ognisku rozpalonym koło schroniska Szwajcarka, a 5 września uczestniczyliśmy w wycieczce Rajdu na Raty do Gorlitz, prowadzonej przez Wiktora Gumprechta.
W dniach 10-12 września Krzysztof Tęcza uczestniczył w VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie, gdzie obsługiwał jedną z grup dyskusyjnych. Został bowiem zaproszony do współpracy przy przeprowadzeniu tego Kongresu. Ponieważ w tak ważnej imprezie brało udział ponad 800 uczestników, osób pomagających w sprawnym przebiegu potrzebnych było sporo.

W dniach 17-19 września w Opolu odbył się Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej. Wzięło w nim udział sporo osób z naszego Oddziału. Byli tam również przedstawiciele naszej komisji: Aleksandra Sobierajska i Krzysztof Tęcza. Mieliśmy okazje poznać Parki Krajobrazowe, jakże różne od tych u nas. Dotarliśmy nawet do Gwarowej Perci, na której zainstalowano stalowa drabinę.

W dniach 25-26 września Krzysztof Tęcza został zaproszony do Poznania jako członek jury XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Udało się wówczas wypromować pozycję "Szklarska Poręba. Magiczne miasto Ducha Gór”, wydaną przez oficynę AD REM z Jeleniej Góry. Właśnie tą książkę kol. Tęcza dostrzegł wcześniej i uznając jej wyjątkową wartość zgłosił w imieniu właścicielki wydawnictwa, pani Reginy Chrześcijańskiej do Przeglądu. Jak się okazało zdobyła ona II miejsce w kategorii przewodników.

Dnia 22 października Krzysztof Tęcza uczestniczył na Tour Salonie w Poznaniu w uroczystości wręczania nagród przyznanych na XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Była wówczas także okazja do zwiedzenia stoisk targowych poświeconych turystyce. Również 22 października, tylko późnym wieczorem Krzysztof Tęcza wziął udział w 49 Ogólnopolskim Zlocie Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej w Bolesławowie. Była tam spora grupa działaczy z Oddziału w Lwówku Śląskim, którzy zdali egzaminy na Przodowników TG. Rano 23 października Krzysztof Tęcza dotarł do Wrocławia na 46 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej. Oprócz niego uczestniczyła również Antonina Sobierajska. Oboje z racji przynależności do Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej wzięli udział w obradach tego zespołu.

Dnia 5 listopada Krzysztof Tęcza wziął udział w pierwszym z cyklu, seminarium krajoznawczym pt” Mijające krajobrazy Małopolski”. Zorganizowane ono zostało przez działaczy z Krakowa oraz KK ZG PTTK. Zapoznaliśmy się wówczas także z działalnością Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie, a później zwiedziliśmy Ojcowski Park Narodowy.

Dnia 13 listopada Krzysztof Tęcza wziął udział w XI Sejmiku Krajoznawczym pt "Kresowianie chronią dziedzictwo kulturowe Serbołużyczan". Impreza ta odbyła się w ramach Dni Kultury Serbołużyckiej, a 21 listopada Krzysztof Tęcza poprowadził kolejna wycieczkę Rajdu na Raty, w Góry Sokole.

Dnia 12 grudnia członkowie oddziałowej KK uczestniczyli w wycieczce kończącej tegoroczny Rajd na Raty. Zorganizowano wówczas imprezę podsumowującą Rajd na Raty, jak też dokonano podsumowania Krajoznawczych Spacerów - imprezy naszej Komisji. Z tej okazji wydrukowano dzięki pomocy pracowników biura naszego Oddziału specjalny numer Informatora Krajoznawczego o nr 10 a, w którym opisano wszystkie trasy spacerów oraz zamieszczono wiele zdjęć z wycieczek. Każdy z uczestników Spacerów otrzymał tą publikację w prezencie, a do tego inne wydawnictwa krajoznawcze.

Dnia 15 grudnia członkowie KK wzięli udział w spotkaniu opłatkowym naszego Oddziału, podczas którego przewodniczący komisji krótko przedstawił nasze tegoroczne dokonania.

W dniu 18 grudnia Krzysztof Tęcza wziął udział w jubileuszu Oddziału Ziemi Lwóweckiej, na który został zaproszony. Kolejnym reprezentantem naszego Oddziału był Andrzej Grzybowicz. Wspomnę tylko, że obaj otrzymali dyplomy za współpracę z Oddziałem z Lwówka Śląskiego.

Jak już było powiedziane na początku Krzysztof Tęcza został wybrany do KK ZG PTTK. Dlatego też brał udział w pracach tej komisji oraz uczestniczył w zebraniach w Warszawie, Gdańsku, Elblągu, Olsztynie i Ojcowie. W ramach KK ZG Krzysztof Tęcza jest członkiem Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa oraz redaguje kwartalnik KK o nazwie Krajoznawca, który stworzył i stara się prezentować w nim tematykę krajoznawczą, jak i dokumentować prace KK ZG PTTK.

KK przy naszym Oddziale wydaje od stycznia miesięcznik o nazwie Informator Krajoznawczy, w którym dokumentuje swoje działania, jak i działania innych komisji naszego oddziału czy działaczy zaprzyjaźnionych z nami. Zamieszczane są tam teksty krajoznawcze oraz dotyczące tego, co działo się w latach ubiegłych na naszym terenie. Informator stworzył Krzysztof Tęczą. Jest on też autorem wszystkich zamieszczanych tekstów jak i zdjęć. Informator ukazuje się w niewielkim nakładzie w formie papierowej. Natomiast, by docierać do szerszej rzeszy krajoznawców powstała także wersja elektroniczna zamieszczana na stronie naszego Oddziału. Osoba, która poświęca swój czas na dostosowanie Informatora do tej formy to Andrzej Mateusiak. Dlatego składamy mu słowa podziękowania.

Przy KK działa referat weryfikacji odznak krajoznawczych w składzie Krzysztof Tęcza (przewodniczący), Zdzisław Gasz i Piotr Koliszko. W roku 2010 udało się zweryfikować odznaki wszystkim, którzy tego chcieli.

Opracował: Krzysztof Tęcza - przewodniczący KK Oddziału Sudety Zachodnie