PTTK Sudety ZachodnieOd dnia 23 marca 2020 r. biuro oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zostaje zamknięte, do odwołania.
Sprawy prosimy załatwiać emailowo pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub drogą pocztową. W pilnych sprawach kontakt telefoniczny: 692958196.
Odwołane zostają wycieczki z cyklu Rajd na Raty oraz wszystkie imprezy i wycieczki planowane do zrealizowania do 30 kwietnia.

Więcej…

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 4 "Grodzkiego" w Jeleniej Górze
odsłon - 2365
czwartek, 10 stycznia 2013 17:41

We wtorek 08 stycznia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PTTK nr 4 zwanego Grodzkim. Koło to jest największym wśród podobnych jednostek działających przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze. Ponieważ podczas takich spotkań muszą być przestrzegane zasady ordynacji wyborczej udział w nim mogli wziąć członkowie Koła z opłaconymi składkami za 2012 rok. Ze względu na słabą frekwencję zebranie odbyło się w drugim z zaplanowanych terminie. Pozwoliło to na bezproblemowe przeprowadzenie wyborów nowych władz Koła.

Spotkanie wyborcze grodzkie 2013 01
Nagrodzeni działacze Koła nr 4: Jan Jabłoński (u góry) i Kornel Olbrycht (u dołu). Foto: Krzysztof Tęcza

Zebranie otworzył ustępujący prezes kolega Jan Jabłoński. Na początku wybrano Prezydium obrad. W jego skład weszli: Zenon Kędziora, Jan Jabłoński i Krzysztof Tęcza, który został protokolantem. Na Prowadzącego wybrano Zenona Kędziorę i to właśnie on poprowadził całe obrady. Przedstawił porządek obrad Walnego Zebrania Koła nr 4, który przyjęto jednogłośnie. Teraz wręczono wyróżnienia zasłużonym działaczom Koła, którzy byli obecni na sali. Za podejmowanie i realizację działań turystycznych drobny upominek otrzymał Jan Jabłoński, pomysłodawca i prowadzący imprezę pod nazwą "Z kijkami za pan brat". Z kolei Kornel Olbrycht za starania w utrzymaniu na odpowiednim poziomie prowadzonej strony internetowej został obdarowany ciekawą publikacją krajoznawczą.

Po odczytaniu Regulaminu obrad został on przyjęty bez poprawek. Można zatem było już, bez dalszej zwłoki, przystąpić do jego realizacji. Od razu wybrano Komisję Uchwał i Wniosków. Jej członkami zostali Zbigniew Przybyłowicz, Marian Kuc oraz Zbigniew Zbroja, który przyjął obowiązki Przewodniczącego Komisji.

Spotkanie wyborcze grodzkie 2013 02
Spotkanie wyborcze grodzkie 2013 03
Migawki z zebrania. Foto: Krzysztof Tęcza

W skład Komisji Wyborczej, odpowiedzialnej za przygotowanie listy zgłoszonych kandydatów, weszli Hanna Kędziora, Janusz Milewski i Andrzej Mateusiak, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego.

Ponieważ z wybranego w 2008 roku Zarządu Koła odszedł prezes Paweł Idzik (przeszedł do Oddziału "Ziemi Lwóweckiej" w Lwówku Śląskim) jego obowiązki przejął Jan Jabłoński. Nie przeprowadzono bowiem nowych wyborów. Pracował on razem z Wandą Oryszczak. Jan Jabłoński przedstawił sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji. Niestety nie była ona zbyt duża.

Po ustaleniu prawomocności Zebrania przez Prezydium rozpoczęto dyskusję nad zaprezentowanym sprawozdaniem. Niektórzy obecni wnosili propozycje podejmowania nowych działań kierowanych przede wszystkim do osób starszych. Są to oczywiście sprawy ważne, aby jednak mogły zaistnieć muszą znaleźć się chętni do pracy przy tych projektach. Skoro jednak są takie zgłoszenia to pewnie osoby je zgłaszające nie odmówią udziału w stosownych działaniach. Kolega Jan Jabłoński zaproponował by w biurze Oddziału wyłożyć specjalny zeszyt, do którego wpisywano by wszelkie pomysły. Jest to bardzo dobry pomysł.

Spotkanie wyborcze grodzkie 2013 04
Najwytrwalsi uczestnicy zebrania. Foto: Krzysztof Tęcza

Po burzliwej dyskusji podjęto jednogłośną uchwałę o udzieleniu absolutorium członkom ustępującego Zarządu Koła, czyli Janowi Jabłońskiemu i Wandzie Oryszczak.

Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów zgłoszonych do władz koła oraz na delegatów na Zjazd Oddziału. Ponieważ kandydatów do władz koła zgłoszono 4 a miejsc w zarządzie jest 3 aby głos był ważny należy skreślić z zaproponowanej listy co najmniej jedną osobę. Jeśli chodzi o delegatów to na 16 miejsc zgłoszono aż 19 osób, czyli by oddać ważny głos należy skreślić co najmniej 3 osoby. W celu prawidłowego przebiegu wyborów powołano Komisję Skrutacyjną w trzyosobowym składzie. Byli to Zdzisław Orlik, Arkadiusz Wichniak oraz Zofia Pryszczewska, która została Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.

W międzyczasie Andrzej Mateusiak przedstawił obecnym sprawy związane z inwestycjami na zamku Chojnik. Do tej pory wykonano remont murów, naprawiono dach na budynku schroniska, założono instalacje odgromowe i rynny. Teraz prowadzone są prace nad rozwiązaniem gospodarki wodno-ściekowej. Opracowano już plan i otrzymano zezwolenie na budowę. Jednak ze względu na olbrzymi koszt tej inwestycji (2,2 mln zł) czynione są aktualnie próby pozyskania środków zewnętrznych.

Po zebraniu kart wyborczych i podsumowaniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów.

Do władz Koła nr 4 wybrano: Jana Jabłońskiego, Krzysztofa Tęczę i Zdzisława Orlika. Odpadła kol. Halina Wojtowicz-Muszyńska. W sprawie tej oddano 17 głosów ważnych i jeden nieważny. Delegatami na Zjazd Oddziału zostały następujące osoby: Zenon Kędziora, Andrzej Mateusiak, Janusz Milewski, Zofia Pryszczewska, Krzysztof Tęcza, Jan Jabłoński, Wanda Oryszczak, Arkadiusz Wichniak, Hanna Kędziora, Marian Kuc, Zdzisław Orlik, Mieczysław Bogdaczewski, Józef Drozd, Kornel Olbrycht, Zbigniew Przybyłowicz i Zbigniew Zbroja. Niestety Czesław Robak, Janusz Turakiewicz i Halina Wojtowicz-Muszyńska mieli zbyt mało głosów. Również tutaj oddano 17 głosów ważnych i jeden nieważny.

Spotkanie wyborcze grodzkie 2013 05
Nowy Zarząd Koła nr 4. Od lewej: Zdzisław Orlik (skarbnik), Jan Jabłoński (prezes), Krzysztof Tęcza (wiceprezes). Foto: Krzysztof Tęcza

Po ukonstytuowaniu się nowych władz ogłoszono, iż nowym prezesem Koła nr 4 (Grodzkiego) został Jan Jabłoński, wiceprezesem Krzysztof Tęcza a skarbnikiem Zdzisław Orlik.

Nie pozostało już nic innego jak podjęcie uchwały Walnego Zebrania Koła i zamknięcie Zebrania. Tak też się stało.

Krzysztof Tęcza


Relacja PDF