PTTK Sudety ZachodnieOddział PTTK „Sudety Zachodnie” informuję, że od dnia 04.06.2020 br.  biuro Oddziału PTTK  jest otwarte dla pojedynczych interesantów. Biuro czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-15.00, a w środy do  godz. 17.00.
Po przybyciu do budynku PTTK prosimy zadzwonić pod nr 757525851,  pracownik zejdzie, otworzy drzwi i wpuści jedną osobę celem załatwienia sprawy. Interesant obowiązkowo powinien mieć  zakryte usta i nos.

Więcej…

Dla miłośników Czech - granice bez granic
odsłon - 2187
poniedziałek, 15 października 2012 06:51

„Hranice bez hranic – Bez granic"
To nowy projekt TVP Wrocław i Studia Ostrava. Powstał na bazie doświadczeń zdobytych przy pierwszym wspólnym projekcie „Hranice dokořán - Rozmówki polsko‐czeskie", który zakończył się w kwietniu bieżącego roku. „Hranice bez hranic – Bez granic"

Hranice bez hranic 01To nowy projekt TVP Wrocław i Studia Ostrava. Powstał na bazie doświadczeń zdobytych przy pierwszym wspólnym projekcie „Hranice dokořán - Rozmówki polsko‐czeskie", który zakończył się w kwietniu bieżącego roku. Nowy projekt również porusza problem całej polsko-czeskiej granicy. Jego głównym celem jest pogłębienie dotychczasowej owocnej współpracy obu telewizji publicznych. Tym razem będzie ona polegała na przygoto-waniu 16 filmów dokumentalnych. Dobrany polsko-czeski zespół daje gwarancję sprawnego przebiegu prac związanych z projektem, a także osią-gnięcie jego głównego celu - stworze-nie cyklu filmów dokumentalnych pod nazwą „Hranice bez hranic - Przez granice" oraz powstanie specjalnej, interaktywnej strony internetowej www.hranicebezhranic.cz . Już teraz można tam znaleźć 5 filmów o obszarach przygranicznych na wschodnich rubieżach granicy od trójstyku polsko-czesko-słowackiego. Premierowe odcinki prezentowane są w TV Wrocław w każdą niedzielę o godz. 17.00, a powtórki w poniedziałki o 18.00. Tematy kolejnych odcinków traktować będą o miejscach leżących coraz bliżej trójstyku granic Euroregionu Nysa. Projekt zakończy się 31.03.2013 roku.

Hranice bez hranic 02Poprzedni projekt „Hranice dokořán - Rozmówki pol-sko‐czeskie" to program, który Telewizja Polska we Wrocławiu przygotowała wspólnie z Tele-wizją Czeską, od-dział w Ostrawie. Od września 2010 przez półtora ro-ku, wyemitowano 78 odcinków fil-mowych w dwóch wersjach językowych. Wszystkie filmy, każdy trwający ok. 24 minut, można teraz obejrzeć na stronach pod dwoma adresami www.rozmowkipolsko-czeskie.pl i www.hranicedokoran.cz. Na zakończenie każdego odcinka – piosenka w wykonaniu Jaromi-ra Nohavicy.

Oprac. Andrzej Mateusiak, na podstawie w/w stron internetowych


Dokument PDF