PTTK Sudety ZachodnieOddział PTTK „Sudety Zachodnie” informuję, że od dnia 04.06.2020 br.  biuro Oddziału PTTK  jest otwarte dla pojedynczych interesantów. Biuro czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-15.00, a w środy do  godz. 17.00.
Po przybyciu do budynku PTTK prosimy zadzwonić pod nr 757525851,  pracownik zejdzie, otworzy drzwi i wpuści jedną osobę celem załatwienia sprawy. Interesant obowiązkowo powinien mieć  zakryte usta i nos.

Więcej…

Egzamin na Uprawnienia Przewodnika Górskiego-Sudeckiego Kl. III
odsłon - 2262
środa, 19 września 2012 20:48

Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III odbędzie się w terminie:
26 października 2012 godz. 9.30 - część teoretyczna (pisemna i ustna)
27 i 28 października 2012 r. godz. 9.30 – część praktyczna
Część teoretyczna egzaminu odbędzie się w sali 400 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Ostrowskiego 7.
Część praktyczna egzaminu rozpocznie się 27.10.2012 r. o godz. 9.30 przy ul. Dawida (miejsce zbiórki kandydatów). Informacje na temat planowanej trasy egzaminu można będzie uzyskać na 14 dni przed egzaminem pod numerem telefonu 0 71 770 41 18 lub adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2012 r. dostarczą do Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 pok. 212 następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszenia na egzamin,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla przewodnika turystycznego (osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy),
  • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 300,00 zł na konto:
    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Bank Zachodni WBK SA I/O Wrocław nr: 31 1090 2398 0000 0006 0801 5976 z dopiskiem: egzamin na uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego część teoret. i prakt.26-28.10.12r.

Uchybienie w/w terminowi dostarczenia dokumentów (tj.06.10.2012r.) skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu. Jednocześnie przypominamy, iż egzaminowany powinien zgłosić się na egzamin z dowodem tożsamości – brak takiego dokumentu skutkować będzie niedopuszczeniem do egzaminu.
Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.
Organizator egzaminu nie zapewnia noclegu ani wyżywienia podczas trwania egzaminu praktycznego. Miejscowość w której przewidywany będzie nocleg zostanie podana na stronie internetowej www.turystyka.dolnyslask.pl do 6 października 2012 r.

Wydział Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego