PTTK Sudety ZachodnieOddział PTTK „Sudety Zachodnie” informuję, że od dnia 04.06.2020 br.  biuro Oddziału PTTK  jest otwarte dla pojedynczych interesantów. Biuro czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-15.00, a w środy do  godz. 17.00.
Po przybyciu do budynku PTTK prosimy zadzwonić pod nr 757525851,  pracownik zejdzie, otworzy drzwi i wpuści jedną osobę celem załatwienia sprawy. Interesant obowiązkowo powinien mieć  zakryte usta i nos.

Więcej…

Zmarła nasza starsza koleżanka - Maria Dąbrowska
odsłon - 2619
wtorek, 11 września 2012 11:16

Maria Dąbrowska

Maria Dąbrowska

06.12.1928 – 07.09.2012

Zmarła Maria Dąbrowska – przewodnik sudecki i pilot wycieczek. Uprawnienia przewodnic-kie zdobyła w roku 1968 na kursie kierowanym przez Tadeusza Stecia, posiadając już wielo-letnie doświadczenie pilockie. W latach 70- tych i 80-tych prowadziła bardzo wiele wycieczek dla turystów zagranicznych w jeleniogórskich biurach podróży.

Jej koledzy wspominają ją jako osobę sympatyczną, rzetelną, uprzejmą i pełną szacunku. W każdej sytuacji zawodowej, nawet kryzysowej, potrafiła wykazać się wysoką kulturą osobistą. Zawsze dobrze przygotowana, adekwatnie i elegancko ubrana, posługująca się dobrą polsz-czyzną. Znała też biegle język francuski, niemiecki, rosyjski i rumuński. Posiadła rozległa wie-dzę, która z przyjemnością dzieliła się z młodszymi koleżankami i kolegami. Była stuprocen-tową „damą" w pozytywnym, staroświeckim stylu, budząc podziw i uznanie koleżanek i kole-gów. Bardzo pozytywnie oceniana przez klientów swoich wycieczek. Kierownicy biur podróży z zaszczytem z Nią współpracowali, mając świadomość wykonania usług przewodnickich i pilockich na najwyższym poziomie, z indywidualnym podejściem do każdej grupy, a nawet do każdego turysty. Była skromna, pomimo pełnej świadomości swojej wyjątkowej wartości.

Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 7 września 2012 r.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 11 września (wtorek) o godz. 14.00 na nowym cmentarzu przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze.

Wyrazy współczucia dla rodziny składa
Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie"
i
Zarząd Koła Przewodnickiego