PTTK Sudety ZachodnieOddział PTTK „Sudety Zachodnie” informuję, że od dnia 04.06.2020 br.  biuro Oddziału PTTK  jest otwarte dla pojedynczych interesantów. Biuro czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-15.00, a w środy do  godz. 17.00.
Po przybyciu do budynku PTTK prosimy zadzwonić pod nr 757525851,  pracownik zejdzie, otworzy drzwi i wpuści jedną osobę celem załatwienia sprawy. Interesant obowiązkowo powinien mieć  zakryte usta i nos.

Więcej…

Sakralne wycieczki jeleniogórskie z przewodnikiem
odsłon - 2863
wtorek, 10 lipca 2012 13:50

RNR_01RNR_02

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze we współpracy z Miastem Jele-nia Góra zaprasza turystów przebywających w naszym regionie oraz mieszkańców miasta na bezpłatne wycieczki z cyklu „Sakralne wycieczki jeleniogórskie z przewod-nikiem".

16.VI.2012 r. (sobota) - kościoły Jeleniej Góry
7.VII.2012 r. (sobota) - kościoły Cieplic
21.VII.2012 r. (sobota) - kościoły Jeleniej Góry
4.VIII.2012 r. (sobota) - kościoły Cieplic
15.IX.2012 r. (sobota) - kościoły Jeleniej Góry

Zbiórki:
- 16 czerwiec, 21 lipiec i 8 września – godz. 10.00 przy fontannie na rynku jeleniogórskim.
- 7 lipca i 4 sierpnia – godz. 10.00 przystanek MZK „Apteka pod Koroną" w Ciepli-cach.

Program wycieczek jeleniogórskich:
Na początek zwiedzimy kościół św. św. Erazama i Pankracego, następnie kaplicę św. Anny przy Bramie Wojanowskiej. Dalej traktem miejskim dojdziemy do cerkwi św. św. Piotra i Pawła, a wycieczkę zakończymy zwiedzając kaplice grobowe i kościół garnizonowy Podwyższenia Krzyża Świętego.

Program wycieczek cieplickich:
W Cieplicach zwiedzamy kościół wyznania ewangelicko-augsburskiego z rokokowym wnętrzem, przechodzimy obok pałacu Szaffgotschów do kościoła św. Jana Chrzciciela z bogatym wnętrzem barokowym, ołtarzem głównym z obrazem M. Willmanna, amboną i cennym ołtarz 14 Orędowników. Na zewnątrz kolumna wotywna św. Floriana, rycerskie płyty nagrobne i epitafia polskich kuracjuszy z XIX w.

Wycieczki prowadzi Antoni Witczak – przewodnik sudecki. Ewentualne wstępy uczestnicy opłacają sami. Uczestnicy wycieczek ubezpieczają się we własnym za-kresie, a członkowie PTTK z opłaconymi składakami za rok bieżący objęci są ubez-pieczeniem zbiorowym.

 

rajd_na_raty_2012_04