Nieznajomość przepisów szkodzi
(Fot. Kinga Gordon-Sieradzka)

W sprawach beztroskich (czytaj: bezmyślnych) osób przebywających w górach, zwłaszcza w zimie, trzeba przypomnieć, że w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. „o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich” ustawodawca zapisał powinności i obowiązki osób przebywających w górach. Oto cytat z powyższej ustawy:

„Art. 4. Osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

  1. zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
  2. stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1;
  3. zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych;
  4. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
  5. bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.”

- Andrzej Mateusiak