PTTK Sudety ZachodnieOddział PTTK „Sudety Zachodnie” informuję, że od dnia 04.06.2020 br.  biuro Oddziału PTTK  jest otwarte dla pojedynczych interesantów. Biuro czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-15.00, a w środy do  godz. 17.00.
Po przybyciu do budynku PTTK prosimy zadzwonić pod nr 757525851,  pracownik zejdzie, otworzy drzwi i wpuści jedną osobę celem załatwienia sprawy. Interesant obowiązkowo powinien mieć  zakryte usta i nos.

Więcej…

Walny Zjazd Towarzystwa Karkonoskiego 2019 w Bukowcu
odsłon - 981
niedziela, 30 czerwca 2019 22:55

W czwartek 27 czerwca 2019 roku w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu odbył się Walny Zjazd Towarzystwa Karkonoskiego.

Od razu informuję, że dzisiejsze Towarzystwo Karkonoskie to stowarzyszenie mające ciągłość jako Towarzystwo Klubów Robotniczych i Chłopskich oraz Jeleniogórskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Zatem w roku obecnym przypada sześćdziesiąta rocznica powołania tego towarzystwa. Dlatego w czwartej dekadzie roku 2019 odbędzie się zebranie jubileuszowe podczas którego na budynku Jeleniogórskiego Centrum Kultury zostanie wmurowana stosowna tablica.

Walny Zjazd Towarzystwa Karkonoskiego 01
Foto: Krzysztof Tęcza

Dzisiejszy Zjazd miał na celu przyjęcie sprawozdania ustępującego zarządu oraz wybranie członków nowych władz. Na spotkanie przybyło 20 osób, jednak 14 osób nieobecnych przekazało swoje pełnomocnictwa i dlatego nie było problemu ze stwierdzeniem ważności spotkania.

W trakcje spotkania dotychczasowy prezes Towarzystwa Janusz Korzeń przedstawił sprawozdanie z działalności za okres mijającej kadencji. Przede wszystkim przybliżył działania za ostatni rok. Były to m. in.: aktualizacja założeń dla projektu uruchomienia na terenie Mysłakowic Międzynarodowego Instytutu Ekologii Stosowanej, ramowy program prac nad opracowaniem nowelizacji „Tez karkonoskich III-cich”, udział przedstawicieli TK w Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych w Legnicy, udział przedstawicieli TK w „Debacie Europejskiej” zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we wrześniu w Bukowcu, udział przedstawicieli TK w zorganizowaniu VI Konferencji z cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie”. Oczywiście omówiono także kondycję Towarzystwa i  przedstawiono liczby związane z liczebnością Towarzystwa oraz jego finansami.

W rezultacie podczas glosowania udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Omówiono także dostosowanie statutu Towarzystwa do wymogów obowiązującego prawa. Przyjęto też cele działań w najbliższych latach.

W rezultacie przeprowadzonych wyborów władze Towarzystwa Karkonoskiego  na najbliższą kadencję wyglądają następująco:
Janusz Korzeń – prezes
Witold Szczudlowski – wiceprezes
Barbara Różycka-Jaskólska – sekretarz
Grażyna Graff – skarbnik
Mariusz Synówka – członek zarządu.

Walny Zjazd Towarzystwa Karkonoskiego 02
Foto: Krzysztof Tęcza

Jeśli chodzi o Komisję Rewizyjną to jej przewodniczącą została Danuta Kołodziej, wiceprzewodniczącą Karolina Szmyd, a członkiem Janusz Lichocki.
Prezes Janusz Korzeń podziękował członkom zarządu TK poprzedniej kadencji za ich pracę i wręczył upominki książkowe przekazane przez Karkonoski Park Narodowy.

Krzysztof Tęcza