Posiedzenie Delegatury Sudeckiej w Wałbrzychu
odsłon - 701
czwartek, 17 stycznia 2019 21:05

W sobotę 12 stycznia 2018 roku w Wałbrzychu miało miejsce posiedzenie Delegatury Sudeckiej KTG ZG PTTK. Na spotkanie wybrano Dom Turysty – Harcówka. Nie był to przypadek. Obiekt ten, bardzo popularny w minionych latach, znajduje się w końcowej fazie remontu. Oddana jest już część gastronomiczna, która spełnia oczekiwania przybywających tu turystów. Sam budynek usytuowany na Górze Parkowej pozwala podziwiać przepiękne i bardzo rozległe krajobrazy. Widać stąd także zabudowę miasta. Obiekt ten jest własnością PTTK.

Posiedzenie Delegatury Sudeckiej
Foto: Krzysztof Tęcza

Członkowie Delegatury Sudeckiej spotkali się by przedyskutować sprawy niezwykle istotne, zarówno dla samego Towarzystwa jak i dla przeciętnych turystów. Chodzi o wytyczanie nowych, kasowanie starych, nieużywanych już szlaków turystycznych na terenie Sudetów, a także o bieżące utrzymywanie i konserwowanie tych szlaków. W ostatnich latach odnowiono czy wytyczono na naszym terenie setki kilometrów górskich szlaków turystycznych pozyskując na ten cel pieniądze zarówno z ministerstwa jak i wykorzystując środki poszczególnych gmin. Oczywiście szlaki te były wytyczane w standardzie PTTK czyli najbardziej czytelnym dla przeciętnego turysty.

Ze względu na duży obszar jaki podlega poszczególnym Oddziałom PTTK musimy podejmować decyzje związane z utrzymaniem szlaków jak najszybciej. Trzeba jednak pamiętać, że aby utrzymać szlaki turystyczne na określonym poziomie nie wystarczą tylko dobre chęci. Wszystkie prace związane ze szlakami, począwszy od projektu poprzez ich wytyczenie w terenie, kończąc na ich wieloletnim utrzymaniu, wymagają środków finansowych. I te właśnie środki trzeba gdzieś pozyskać. PTTK od wielu lat ma wypracowane możliwości pozyskiwania takich środków i stale z tego korzysta. Jednak ze względu na zmieniające się realia musimy zdać sobie sprawę z tego, że w raz z rosnącymi cenami niemalże na wszystko nie możemy stale trzymać poziomu płacy za wytyczanie i konserwacje szlaków na niezmienianym od lat poziomie. W końcu szlaki malują przeszkoleni ludzie. Kadra znakarska PTTK to bardzo dobrzy fachowcy, którzy ukończyli stosowne szkolenia i poosiadają papiery do wykonywania swojej pracy. Od jakiegoś czasu w skutek utrzymywania cen na jednym poziomie ich praca nie tylko stała się nieopłacalna ale często zaczęli oni dopłacać do niej. Tak być nie może bo w końcu okaże się, że nie mamy chętnych do tak niewdzięcznej pracy. Dlatego postanowiliśmy wystąpić o urealnienie podstawowej stawki płacy dla znakarzy. To po pierwsze. Po drugie podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu kolejnych szkoleń dla znakarzy. Ludzi bowiem chcących wytyczać szlaki turystyczne jest coraz mniej. Oczywiście mówimy tutaj o osobach posiadających odpowiednią wiedzę i przeszkolenie w tym zakresie. W ostatnich czasach mnoży się ilość osób i firm spoza PTTK, które podejmują się malowania szlaków i nie zawsze standard tych prac jest dobry.

Jeśli chodzi o Sudety to niestety w związku z likwidacją Oddziału PTTK w Lwówku Śląskim tern mu podległy został praktycznie pozbawiony dalszych efektywnych prac znakarskich. Dlatego na naszym zebraniu podjęliśmy decyzję o powołaniu drugiej grupy znakarzy przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, która wraz z grupą legnicką zajmie się tym obszarem. Mamy nadzieję, że pozwoli to na utrzymanie szlaków na odpowiednim poziomie. Oczywiście aby nowi znakarze mogli podjąć pracę w terenie najpierw zostanie dla nich zorganizowane stosowne szkolenie i egzaminy. Dopiero wtedy będą mogli samodzielnie, oczywiście początkowo pod czujnym okiem doświadczonych znakarzy, malować kolejne szlaki turystyczne. Najważniejsze to to, że zgłosili się chętni do tej ciężkiej pracy.

Oprócz spraw znakarskich podczas spotkania podjęto decyzje o terminach organizacji imprez górskich na naszym terenie w najbliższych miesiącach. Najważniejsza sprawa to organizacja Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Ziemia Kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie” 16-17 listopada tego roku. Nie mniej ważną sprawą jest organizacja w dniach 18-20 października 2019 roku Zlotu Przodowników Turystyki Górskiej oraz Biwaku Zimowego, który zaplanowano w terminie od 30 marca do 1 kwietnia.

Ponieważ dyskutowane sprawy są niezwykle istotne dla turystyki górskiej na nasze posiedzenie przybył prezes ZG PTTK Jacek Potocki, który zaproponował podjęcie prac przy utworzeniu wspomnianej drugiej grupy znakarzy. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku i na kolejnym spotkaniu będziemy mogli pochwalić się  zarówno powołaniem nowej grupy znakarzy jak i zorganizowaniem dla niej kursu oraz egzaminów zakończonych wydaniem odpowiednich uprawnień kadry znakarskiej.

Krzysztof Tęcza
Wiceprzewodniczący Delegatury Sudeckiej