Otwarcie Ścieżki Dydaktycznej Śladami Wlastimola Hofmana
odsłon - 498
wtorek, 18 września 2018 19:55

Otwarcie Ścieżki Dydaktycznej
ŚLADAMI WLASTIMILA HOFMANA

21 września 2018 r. o godzinie 12:00
w Rodzinnym Parku Rozrywki ESPLANADA,
przy ul. Władysława Grabskiego 5a w Szklarskiej Porębie

Prezentacja szlaku, projekcja filmu o Roku Hofmanowskim

2018 09 21 szlak hofmana