54 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej 27-28.10.2018
odsłon - 740
czwartek, 30 sierpnia 2018 18:03

pttk  Przodownik Turystyki Pieszej  PTTK Sudety Zachodnie

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie“ w Jeleniej Górze
zaprasza na

54 DOLNOŚLĄSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
27-28.10.2018

 1. ORGANIZATOR  i WSPÓŁORGANIZATORZY:
  • Oddział PTTK „Sudety Zachodnie“
  • Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej PTTK
  • Komisja Turystyki Pieszej O/ PTTK w Jeleniej Górze
 2. KIEROWNICTWO ZLOTU :
  Komandor Zlotu : Wiktor Gumprecht – tel. 500 279 011
  Zespół organizacyjny: Jarosław Kapczyński – zastępca komandora, Maria Gumprecht – sekretarz zlotu, Henryk Sławiński - koordynator DZTP PTTK.

 3. CELE ZLOTU:
  • prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych Kotliny Jeleniogórskiej
  • podnoszenie kwalifikacji kadry programowej PTTK
  • wymiana doświadczeń i integracja środowiska piechurów PTTK.
 4. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU: Zlot odbędzie się 27 – 28 października 2018 r. w Bukowcu.
  SSM „Skalnik“ ul. Szkolna 2, warunki turystyczne – pokoje wieloosobowe.

 5. UCZESTNICTWO W ZLOCIE: Uczestnikami zlotu mogą być przede wszystkim Przodownicy Turystyki Pieszej, którzy w terminie do 05.10. 2018r. nadeślą kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia na zlot.

 6. ZAPISY:
  Zapisy prowadzi Biuro Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie“ 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86, tel. 75 75 258 51 na podstawie karty zgłoszenia dostarczonej osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną    na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   Uwaga: wpisanie imienia i nazwiska na zgłoszeniu przesłanym pocztą elektroniczną traktowane będzie jako podpis uczestnika

 7. OPŁATY:
  Uczestnicy ponoszą opłatę  na pokrycie kosztów realizacji imprezy w wysokości  185,00 zł

 8. ŚWIADCZENIA: - znaczek - materiały krajoznawcze, wyżywienie i nocleg wg programu - udział w zlotowych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, wstępy, przewodnik na trasach wycieczek, ubezpieczenie NNW na czas trwania zlotu.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  • w trakcie trwania Zlotu odbędą się egzaminy kandydatów na uprawnienia Przodownika TP oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich. Zgłoszenia wg Wniosku - pobranego ze strony internetowej KTP ZG PTTK, który wypełniony należy przesłać do Przewodniczącego DZTP – (Henryk Sławiński, 59-809 Lubań, ul. Królowej Jadwigi 1B/21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20 września 2018 r. Przystępujący do egzaminów powinni spełnić wymagane kryteria, a na egzaminie przedłożyć m. innymi ważną legitymację PTTK, przodownika TP oraz książeczkę Turystyki Pieszej z przyznaną minimum małą złotą odznaką T P.
  • w przypadku rezygnacji z udziału w zlocie po 05.10.18 wpisowe nie podlega zwrotowi.
  • można dodatkowo zamówić nocleg z 26/27.10.2018r. cena 25,00 zł oraz kolację i śniadanie w cenie po 9 zł,
  • Zlot realizowany jest zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.  

PROGRAM  
54 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

26 października 2018 r. (piątek):
od godz. 17.00 – dla chętnych zakwaterowanie w SSM Skalnik Bukowiec ul. Szkolna 2

Pierwszy dzień: 27 października 2018 r. (sobota):   
7.00 - 8.30
– przyjmowanie uczestników w SSM Skalnik w Bukowcu ul. Szkolna 2
8.45 - wyjazd autobusu z Bukowca na wycieczkę krajoznawczą
9.00 - 9.20 – odbiór uczestników zlotu sprzed Dworca PKP w Jeleniej Górze – stanowiska odjazdowe MZK
9.20 - 16.30 – wycieczka krajoznawcza „Dolina Pałaców i Ogrodów“ : Pałac Paulinum, spacer po Jeleniej Górze, Wieża Książęca w Siedlęcinie, Pałac Staniszów – obiad na trasie
16.30 – Przyjazd do Bukowca, kwaterowanie uczestników, kolacja
18.00 – obrady zlotowe, prelekcje, dyskusja, egzaminy przodownickie

Drugi dzień: 28 października 2018 r. (niedziela):
8.00
– śniadanie
9.00 – ciąg dalszy wycieczki „Dolina Pałaców i Ogrodów“: Pałac Karpniki. Pałac Łomnica, Mysłakowice, Pałac Pakoszów
15.00  uroczyste zakończenie Zlotu.
Dojazd do SSM Skalnik w Bukowcu autobusem MZK nr 3 z przystanku „Wincentego Pola – Tunel“ (300 m od Dworca PKP w Jeleniej Górze) w piątek o godz. 17.43; 20.00

Organizatorzy 54 DZPTP.

Program i regulamin do pobrania [375.48 KB]
Karta zgłoszenia do pobrania [28 KB]