57. Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej
odsłon - 740
czwartek, 19 lipca 2018 20:13

57. Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej

57. Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej
05-07.10.2018
Góry Bystrzyckie – Schronisko PTTK Jagodna

 1. Organizatorzy
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta w Gnieźnie
  • Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie
 2. Partnerzy Zlotu
  • Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK
  • Delegatura Sudecka KTG ZG PTTK
 3. Komitet Organizacyjny
  • Komandor Zlotu: Krystian Grajczak
  • Z-ca Komandora: Mikołaj Majewski
  • Sekretariat: Ewa Bosacka
 4. 57. Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej PTTK jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego, jest organizowany na zasadach samorealizacji zgodnie ze Statutem PTTK
 5. Warunki uczestnictwa
  • w Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK, członkowie PTTK oraz niezrzeszeni w PTTK w miarę posiadanych przez organizatorów wolnych miejsc
  • termin nadsyłania wypełnionych Kart Zgłoszeń (do pobrania na stronie www.ornak.gniezno.pttk.pl) wraz z potwierdzeniem (ksero) wpłaty mija 10 września 2018 r.
  • zgłoszenia należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, skr. poczt. 15, 62-200 Gniezno, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przez wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: www.ornak.gniezno.pttk.pl
  • liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń (decyduje data stempla pocztowego lub godzina wpłynięcia zgłoszenia w formie elektronicznej)
  • każdy z uczestników otrzyma powiadomienie o przyjęciu na Zlot (forma elektroniczna lub telefon)
 6. Miejsce Zlotu: Góry Bystrzyckie. Noclegi w warunkach turystycznych w Schronisku PTTK Jagodna
 7. Cele Zlotu
  • popularyzacja turystyki górskiej
  • prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych i przyrodniczych Gór Bystrzyckich
  • propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku
  • zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych
  • wymiana doświadczeń i integracja środowiska Przodowników TG PTTK
  • szkolenie kadr społecznych PTTK
  • możliwość uzyskania oraz rozszerzenia uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK
 8. Wpłata na rzecz organizacji Zlotu:
  • Przodownik TG PTTK 220 zł
  • Członek PTTK 235 zł
  • Osoba niezrzeszona 250 zł
 9. Świadczenia w ramach wpłaty za Zlot:
  • dwa noclegi wraz z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja)
  • obsługa przewodnicka na trasach zlotowych
  • znaczek zlotowy
  • materiały krajoznawcze
  • inne niespodzianki
 10. Opłaty za Zlot i opłaty dodatkowe należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2018 r. na konto Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem: 57 Zlot Sudeckich PTG.
 11. Program Zlotu:
  • 05.10.2018 (piątek)
   od 13:00 – przyjazd uczestników
   15:30-18:00 – wycieczka krajoznawcze w okolicy schroniska
   18:30-19:00 – obiadokolacja
   19:30-22:00 – oficjalne rozpoczęcie Zlotu, obrady zlotowe, egzaminy
  • 06.10.2018 (sobota)
   7:30-8:00 – śniadanie
   8:30-16:00 – wycieczka górska w Górach Bystrzyckich (Chatka Sylwestrowa, Jagodna, chodniki minerskie) – ok. 18 km
   17:30-18:00 – obiadokolacja
   19:00-22:00 – spotkanie towarzyskie
  • 07.10.2018 (niedziela)
   8:00-8:30 - śniadanie
   8:30-9:30 – obrady zlotowe, podsumowanie i zakończenie Zlotu
 12. Rezygnacja ze Zlotu:
  • w przypadku rezygnacji do 10.09.2018 r. Organizatorzy zwracają 75% wpłaty (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze i znaczek zlotowy),
  • w przypadku rezygnacji po 10.09.2018 r. Organizatorzy zwracają 50% wpłaty (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze i znaczek zlotowy),
  • w przypadku nie zgłoszenia się na Zlot, wpłaty nie będą zwracane (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze i znaczek zlotowy).
 13. Obowiązki uczestników
  • przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu,
  • przestrzeganie postanowień Komitetu Organizacyjnego i harmonogramu dnia,
  • przestrzeganie Regulaminu miejsca zakwaterowania,
  • posiadanie ze sobą ważnej legitymacji PTG PTTK i PTTK oraz dokumentu tożsamości.
 14. Postanowienia końcowe
  • Zlot i wycieczki zlotowe odbędą się bez względu na pogodę,
  • uczestnicy Zlotu posiadający opłaconą składkę członkowską za 2018 r. są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie,
  • za szkody spowodowane z winy uczestnika, wszelką odpowiedzialność prawną i materialną ponosi sprawca szkody,
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pobrania od uczestników Zlotu dodatkowej opłaty, w przypadku małej ilości zgłoszeń,
  • ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom Zlotu.

Regulamin do pobrania [180.76 KB]
Karta zgłoszenia do pobrania [2.07 MB]