Sympozium - Od tragarzy lektyk do profesjonalnych przewodników
odsłon - 617
poniedziałek, 30 października 2017 20:39

 Przewodnik Sudecki kolor KOŁO PRZEWODNIKÓW SUDECKICH
PRZY ODDZIALE PTTK „SUDETY ZACHODNIE”
W JELENIEJ GÓRZE
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI
W JELENIEJ GÓRZE
 UniwersyttetEkonomicznyWrocław

200LatPrzewodnictwa

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
w
sympozjum z okazji
200-lecia zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach 1817-2017
pod hasłem:
Od tragarzy lektyk do profesjonalnych przewodników

18 listopada 2017 r.

Program sympozjum:
8.30-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-10.00 Uroczyste otwarcie sympozjum, wystąpienia zaproszonych Gości.

10.00-11.45 Pierwsza sesja referatowa – Historia przewodnictwa

dr Piotr Gryszel Od tragarzy lektyk do profesjonalnych przewodników – historia zorganizowanego przewodnictwa w Karkonoszach
mgr Ivo Łaborewicz Materiały do dziejów przewodnictwa i przewodników w zbiorach jeleniogórskiego Archiwum Państwowego
mgr inż. Jerzy Kapłon Przewodnictwo w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim 1873 - 1950
mgr inż. Jerzy Organiściak Historia przewodnictwa turystycznego w Ząbkowicach Śląskich
mgr Edward Wiśniewski,
mgr Marek Rabski
Przewodnictwo turystyczne w Legnicy
mgr inż. Stefan Okoniewski Historia Koła Przewodników Sudeckich i Terenowych przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu

11.45-12.15 Przerwa z poczęstunkiem

12.15-14.35 Druga sesja referatowa – Kadry i metodyka pracy przewodnickiej

prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda Wpływ nowych technologii na pracę pilota wycieczek w opinii współczesnego turysty
prof. dr hab. Michał Żemła Studenckie koła przewodnickie jako organizacje kształcące wykwalifikowane kadry dla turystyki
prof. dr hab. Jacek Potocki Kształcenie przewodnickie studentów
prof. dr hab. Zygmunt Kruczek Możliwości wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turysty-ce w procesie kształcenia i certyfikowania przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego. Jak certyfikować uwolnione zawody przewodnickie?
mgr Roksana Knapik Geologia w pracy przewodnika, czyli jak przekazać turyście wiedzę specjalistyczną?
mgr Tomasz Miszczyk Mistyfikacje sudeckich dziejów – działania zamierzone czy nieświa-dome?
mgr Klaudyna Kowalska Wpływ sharing economy na przewodnictwo na współczesnym rynku turystycznym


14.35-15.00 Przerwa

15.00-17.00 Trzecia sesja referatowa – Warsztat wiedzy profesjonalnego przewodnika

dr Przemysław Wiater Laboranci u Ducha Gór – o karkonoskich laborantach i ich penetracji gór
dr Wojciech Giża Rośliny chronione przy szlakach sudeckich
dr Małgorzata Żochowska Nieznane walory przyrodnicze Ziemi Kłodzkiej
mgr Władysława Magiera Odkrywanie źródeł Wisły i Baraniej Góry
dr Zbigniew Piepiora Rekreacyjna wartość Karkonoskiego Parku Narodowego
Marian Sajnog Działalność przewodników sudeckich w GOPR

17.00 Zakończenie sympozjum

PODCZAS SYMPOZJUM CZYNNE BĘDZIE STOISKO Z REGIONALNYMI PUBLIKACJAMI WYDAWNICTWA AD REM

Dostępna w sprzedaży będzie również publikacja Wojciecha Giży pt. Rośliny chronione przy szlakach sudeckich.

Termin i miejsce sympozjum:
Sympozjum odbędzie się 18 listopada 2017 r. w auli jeleniogórskiego Wydział Ekonomii, Zarządza-nia i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 8.

Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia osobistego udziału w sympozjum, ze względów organizacyjnych, należy dokonać w Od-dziale PTTK „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86, tel. 075/75 258 51, tel./fax 075/75 236 27, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komitet naukowy sympozjum:

 • prof. dr hab. Andrzej Rapacz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • dr hab. prof. GSW Armin Mikos von Rohrscheidt – Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie,
 • dr hab. prof. UE Jacek Potocki – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Koło Przewodni-ków Sudeckich przy O/PTTK w Jeleniej Górze
 • dr hab. prof. AWF Zygmunt Kruczek – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • dr hab. prof. AP Michał Żemła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • dr Piotr Gryszel – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Koło Przewodników Sudeckich przy O/PTTK w Jeleniej Górze
 • dr inż. Jerzy Górski – Koło Przewodników Sudeckich przy O/PTTK w Jeleniej Górze
 • mgr Roksana Knapik – Koło Przewodników Sudeckich przy O/PTTK w Jeleniej Górze,
 • mgr Tomasz Miszczyk – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Koło Przewodników Sudec-kich przy O/PTTK w Jeleniej Górze.

Komitet organizacyjny sympozjum:
Jerzy Górski, Piotr Gryszel (przewodniczący), Roksana Knapik, Maria Marcinkowska (sekretariat), Andrzej Mateusiak, Tomasz Miszczyk, Jacek Potocki – członkowie Koła Przewodników Sudeckich przy O/PTTK w Jeleniej Górze i pracownicy Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze

Informacje dodatkowe:
Wszelkie pytania należy kierować do przewodniczącego komitetu organizacyjnego Piotra Gryszela, tel. 608463455, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Organizatorzy sympozjum:

 • Koło Przewodników Sudeckich przy O/PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Je-leniej Górze.

Patronat honorowy:
dr hab. prof. UE Elżbieta Sobczak, Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersyte-tu Ekonomicznego we Wrocławiu.
dr inż. Andrzej Raj, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
dr hab. prof. UE Jacek Potocki, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Patronat medialny:
Karkonosze. Czasopismo Sudetów Zachodnich. http://kpnmab.pl/pismo-karkonosze
Turystyka Kulturowa. Czasopismo naukowe. www.turystykakulturowa.org

pttk  Koło Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”
58-500 JELENIA GÓRA, ul. 1 Maja 86
tel./fax +48/75/75 236 27 tel. +48/75/75 258 51, tel. kom. +48/608 463 455
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
www.przewodnik-sudecki.pl

Projekt dofinansowany przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Powiat Jeleniogórski
Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze
Logo JG

Sponsor sympozjum i obchodów 200-lecia
zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach:
Likier Karkonoski
LIKIER KARKONOSKI


Dlaczego organizujemy sympozjum
i obchody 200-lecia zorganizowanego przewodnictwa?

Aby odpowiedzieć na to pytanie sięgnijmy do pracy doktorskiej R. Kincla Przewodnictwo turystyczne w śląskich Sudetach w XIX wieku, [w:] Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach, red. A. Mateusiak, P. Gryszel, PTTK Oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze oraz Wydawnictwo Poligrafia AD REM, Jelenia Góra 2013, s. 157.

Pierwszy urzędowo mianowany przewodnik został powołany na Dolnym Śląsku w 1813 r. Wtedy bowiem sołtys wsi Karłów w Górach Stołowych otrzymał od miejscowej ad-ministracji stanowisko z tytułem: „Mianowany królewski przewodnik i kasjer Szczelińca Wielkiego”. Była to pierwsza urzędowa nominacja przewodnika górskiego na terenie Sude-tów i prawdopodobnie również w Europie.
Zaś pierwsza organizacja przewodników powstała w Karkonoszach, o czym przekonuje pismo Wydziału Spraw Wewnętrznych Królewskiej Rejencji w Legnicy do Urzędu Kameral-nego w Sobieszowie, datowane 15 sierpnia 1838 r., gdzie czytamy między innymi: „W roku 1817 pod specjalnym kierownictwem królewskiego starostwa powstała w powiecie jelenio-górskim organizacja przewodników górskich i tragarzy lektyk. Jej zadaniem było spośród wszystkich przewodników i tragarzy usługujących podróżnikom górskim dopuszczać do ob-sługiwania przybyłych wędrowców tylko właściwych ludzi, posiadających urzędowe zezwo-lenie na to. Taka instytucja zrzeszająca ludzi czyniących rzemiosło z obsługiwania podróżni-ków w górach jako przewodnicy i tragarze, i dbająca o zatrudnienie w tej służbie wyłącznie ludzi wyposażonych w odpowiednie urzędowe zezwolenia, jest całkowicie celowa zarówno w interesie przybywającej tu publiczności, jak również w interesie policyjnego porządku i bez-pieczeństwa”.
Tworzenie organizacji przewodników górskich i tragarzy lektyk, określenie zasad ich służ-by, ustalenie praw i obowiązków, cenników za usługi itp., trwało po śląskiej stronie Karkono-szy kilka lat. W 1822 r. starostwo w Jeleniej Górze rozdało pierwsze legitymacje przewodnic-kie, w 1824 r. wprowadziło całkiem nowe porządki przewodnickie w ważniejszych wsiach położonych przy drogach prowadzących w wysokie góry. Powstała pionierska ustanowiona przez władze organizacja przewodnictwa turystycznego.

I tak trwa do dzisiaj :)

Program do pobrania [701.71 KB]