60 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej 2017
poniedziałek, 15 maja 2017 20:51

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Oddział Koszaliński

OZPTP2017

R E G U L A M I N
6 0
OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU
PRZODOWNIKÓW
TURYSTYKI PIESZEJ
Koszalin – Mielno
27.09 – 01.10.2017 r.

 1. Cele Zlotu:
  • promocja turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych walorów Pomorza Środkowego i Ziemi Koszalińskiej
  • propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy aktywnego wypoczynku
  • możliwość zdobycia odznak krajoznawczych Ziemi Koszalińskiej:
   • Odznaka Regionalna Ziemi Koszalińskiej
   • Szlakiem Kościołów Gotyckich powiatów Koszalińskiego i Kołobrzeskiego
   • Szlakiem pałaców i dworów powiatu Koszalińskiego
   • Odznaka krajoznawcza ziemi Darłowskiej
   • Miłośnik doliny Radwi, Chocieli i Chotli
  • zdobycie potwierdzeń do Kanonu Krajoznawczego Polski
  • zdobywanie i rozszerzenie uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej
  • wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska turystów pieszych
  • upowszechnianie turystyki pieszej i krajoznawstwa
  • promocja walorów województwa Zachodniopomorskiego
 2. Patronat
  • Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego
  • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
  • Starosta powiatu Koszalińskiego
  • Prezydent miasta Koszalin
  • Burmistrz miasta Mielno
 3. Organizatorzy Zlotu
  • Oddział Koszaliński PTTK
  • Regionalna Komisja Turystyki Pieszej Oddziału
 4. Partnerzy Zlotu
  • Rada Oddziałów PTTK woj. Zachodniopomorskiego
  • Klub Przewodników Terenowych PTTK w Koszalinie
  • Centrum Kultury CK 105 w Koszalinie
  • Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
 5. Nadzór merytoryczny
  • - Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK
 6. Kierownictwo Zlotu
  • Komandor - Józef Tadeusz Tokarz
  • Wicekomandor - Radosław Siegieda
  • Wicekomandor - Radosław Brzeziński
  • Wicekomandor - Hanna Siegieda
  • Sekretarz Zlotu - Roman Jacewicz,
  • Sekretarz Zlotu - Ewa Kubiak, Krystyna Karpowicz
  • Skarbnik - Marcin Kruszczyński
  • Koordynator Zlotu - Daniel Nazaruk
 7. Patronat Medialny
  • Radio Koszalin
  • Radio Eska Koszalin
  • Głos Koszaliński
  • TV Max
 8. Termin i miejsce Zlotu
  • Zlot odbędzie się w dniach od 27 września do 1 października 2017 roku.
   Miejsce Zlotu: Rewita WDW Mielno, ul. Suriana 24. Pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami.
  • dojazd z dworca PKP i PKS – przystanek BUS przy dworcu PKS (bilet ok. 5 zł u kierowcy)
  • odległość do miejsca zakwaterowania 15 km
  • parking strzeżony dla samochodów osobowych przy WDW Rewita
 9. Warunki uczestnictwa w Zlocie
  • w Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy turystyki pieszej PTTK i członkowie PTTK
  • termin nadsyłania „Kart zgłoszeń” do pobrania na stronie internetowej Oddziału Koszalińskiego PTTK http://koszalin.pttk.pl/ wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty na rzecz organizacji Zlotu (ewentualnie kserokopia) upływa 31 sierpnia 2017 r.
  • zgłoszenia przesłać na adres: Oddział Koszaliński PTTK, ul. Dworcowa 4/4, Koszalin 75-201 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • konto Oddziału Koszalińskiego PTTK: 20 2030 0045 1110 0000 0315 5640 ( jako tytułem wpisać: 60 Zlot PTP PTTK )
  • po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty, każdy uczestnik otrzyma telefonicznie na podany w zgłoszeniu numer telefonu lub pocztą e-mailową na podany adres, powiadomienie o przyjęciu na Zlot
  • lista uczestników Zlotu (imię, nazwisko, reprezentowany oddział PTTK) będzie publikowana na stronie http://koszalin.pttk.pl/ w kolejności napływających zgłoszeń
  • w przypadku wyczerpania limitu miejsc na wycieczki zlotowe organizatorzy mogą dokonać przesunięcia uczestnika, po jego wcześniejszym powiadomieniu, na inną wycieczkę lub mogą nie przyjąć z powodu braku miejsc (również po wcześniejszym powiadomieniu osoby zainteresowanej)
  • ilość miejsc na wycieczki zlotowe (sobota, 1 października) jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu miejsc (decyduje pojemność autokaru) na daną wycieczkę organizatorzy mogą dokonać przesunięcia uczestnika na inną wycieczkę (po wcześniejszym powiadomieniu osoby zainteresowanej).
 10. Rezygnacja z uczestnictwa w Zlocie
  • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w okresie od zgłoszenia do 15 sierpnia 2017 r. włącznie zwracane jest 70% wpłaty na rzecz organizacji Zlotu (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze oraz znaczek zlotowy).
 11. Świadczenia
  • pamiątkowy znaczek zlotowy
  • materiały krajoznawcze
  • koszulka zlotowa
   Opłaty dodatkowe
  • nocleg z 27/28,09 (tylko dla wycieczek przedzlotowych) oraz noclegi 28/29.09, 29/30.09, 30.09/01.10.2017 według zamówienia
  • wyżywienie od kolacji 27.09.2017 r. do obiadu 01.10.2017 r. według zamówienia
  • udział w biesiadzie turystycznej według zamówienia
  • udział w wybranych wycieczkach (obiad na trasie - według zamówienia)
 12. Wpłaty na rzecz organizacji Zlotu
  Wysokość wpłaty do 31.08.2017 Wysokość wpłaty po 31.08.2017 Kogo dotyczy
  55zł 65zł Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej
  60zł 70zł Przodownik TP zweryfikowany na stronie TP
  55zł 65zł Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej
  70zł 80zł Członek PTTK
  80zł 90zł Osoby niezrzeszone
  Uwaga !!
  Wpisowe na Zlot jest sumą kwoty z powyższej tabelki i wybranych pozycji z wpłat dodatkowych poniżej.

  Wpisowe wpłacać, patrz pkt. 9. Warunki uczestnictwa w Zlocie.
  • wpłaty dodatkowe
   1 nocleg 52,00
   kolacja 27,09 środa 12,00
   śniadanie 28.09 czwartek 13,00
   obiad 28.09 czwartek na trasie
   kolacja 28.09 czwartek 12,00
   śniadanie 29.09 piątek 13,00
   obiad 29.09 piątek 21,00
   kolacja 29.09 piątek 12,00
   śniadanie 30.09 sobota 13,00
   obiad 30.09 sobota na trasie
   kolacja 30.09 sobota 12,00
   śniadanie 01.10 niedziela 13,00
   obiad/suchy prowiant 01.10 niedziela 25,00/20,00
   kolacja biesiadna 80,00
   wycieczka przedzlotowa nr 1 120,00
   wycieczka przedzlotowa nr 2 100,00
   wycieczka przedzlotowa nr 3 100,00
   wycieczka zlotowa nr 1 100,00
   wycieczka zlotowa nr 2 120,00
   wycieczka zlotowa nr 3 50,00
   dodatkowy znaczek zlotowy 15,00

   UWAGA !
   Wycieczki przedzlotowe odbędą się przy minimum 30 chętnych uczestnikach.
 13. Obowiązki uczestników Zlotu
  • przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu
  • przestrzeganie postanowień Kierownictwa Zlotu i harmonogramu dnia
  • przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska
  • przestrzeganie regulaminu miejsca zakwaterowania WDW Rewita Mielno
  • przestrzeganie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu w miejscu zakwaterowania
  • posiadanie ze sobą ważnej legitymacji członkowskiej PTTK z opłaconymi składkami za 2017 rok, legitymacji Przodownika TP PTTK i dowodu tożsamości
 14. Postanowienia końcowe
  • - Zlot oraz wycieczki krajoznawcze przedzlotowe i zlotowe odbędą się bez względu na pogodę
   W trakcie Zlotu obradować będą zespoły dyskusyjne:
   1. tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej
   2. ds. szlaków i znakarzy
   3. ds. przodowników TP i regulaminów w TP
   4. ds. imprez centralnych
  • uczestnicy Zlotu posiadający legitymację członkowską PTTK z opłaconymi składkami za 2017 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali uczestnicy Zlotu ubezpieczają się we własnym zakresie
  • za szkody na rzecz osób trzecich spowodowane z winy uczestnika Zlotu, wszelką odpowiedzialność prawną i materialną ponosi wyłącznie sprawca szkody
  • w przypadku małej liczby zgłoszeń, zaistnienia znacznych podwyżek kosztów wyżywienia, transportu czy też zakwaterowania Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pobrania od uczestników dodatkowej opłaty
  • ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa Zlotu
 15. Informacje
  Informacje na temat Zlotu udzielają:
  Biuro Oddziału PTTK w Koszalinie Telefon Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Józef Tadeusz Tokarz 609-873-793  
  Radosław Siegieda 604-054-485 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Marcin Kruszczyński 792-595-599 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Informacje znaleźć również można na stronie http://koszalin.pttk.pl/
 16. Egzaminy Przodownika Turystyki Pieszej PTTK
  Podczas Zlotu odbędą się egzaminy na uzyskanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK oraz rozszerzenie uprawnień.
  Osoby zainteresowane egzaminem na:
  • uzyskanie uprawnień PTP PTTK III stopnia:
   kandydaci zobowiązani są do przedstawienia Komisji Egzaminacyjnej następujących dokumentów:
   • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ogólnego
   • książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu srebrnym
   • legitymacji członkowskiej PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską
   • zdjęcie do legitymacji przodownika
  • rozszerzenie uprawnień:
   kandydaci zobowiązani są do przedstawienia Komisji Egzaminacyjnej następujących dokumentów:
   • książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu złotym lub legitymacji dużej OTP
   • legitymacji członkowskiej PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską
   • legitymacji Przodownika TP PTTK
   Wniosek podpisany przez macierzystą Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej PTTK należy na 4 tygodnie przed terminem egzaminu przesłać na adres:
   Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
 17. Program Zlotu
  Program ramowy
  60 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej
  Mielno 2017

  Środa 27.09.2017r. – dzień przedzlotowy
  16.00 – 22.00 – przyjmowanie uczestników Zlotu
  19.00 – 20.00 - kolacja (wg. zamówień)

  Czwartek 28.09.2017r. – dzień przedzlotowy
  06.30 – 07.30 – śniadanie (wg. zamówień)
  07.30 – 19.00 – wycieczki przedzlotowe (wg. zamówień)
  16.00 – 22.00 – przyjmowanie uczestników Zlotu
  19.00 – 20.00 – kolacja (wg. Zamówień)
  20.00 - - posiedzenie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK

  Piątek 29.09.2017r.
  07.00 - 08.00 – śniadanie (wg. zamówień)
  08.30 - 12.30 – zwiedzanie Koszalina z przewodnikami (dojazd i powrót uczestników do Koszalina we własnym zakresie)
  13.30 – 14.30 – uroczyste otwarcie Zlotu
  14.30 – 16.30 – obiad (wg. zamówień)
  16.30 – 18.00 – obrady w zespołach
  18.30 – 19.30 – kolacja(wg. zamówień)
  20.00 – egzamin na PTP i rozszerzenie uprawnień, giełda kolekcjonerska, spotkania towarzyskie

  Sobota 30.09.2017r.

  06.30 – 07.30 – śniadanie(wg. zamówień)
  07.30 – 19.00 – wycieczki Zlotowe autokarowe (wg. zamówień)
  09.30 – 18.00 – wycieczka Zlotowa Piesza na trasie:
  Unieście (baza) – brzeg morza – Łazy –Osieki– Łabusz - Jamno – przeprawa statkiem do Unieścia -15km
  19.00 – biesiada turystyczna w obiekcie w bazie noclegowej Zlotu, kolacja, występy artystyczne (w związku z bliskością miejsca biesiady od miejsca noclegowego zabawa nie ma ograniczenia godzinowego, trwała będzie wg. zainteresowania uczestników)

  Niedziela 01.10.2017r.
  7.00- msza święta
  8.00 – 9.00 – śniadanie (wg. zamówień)
  10.00 – 11.30 zakończenie Zlotu
  12.00 – 13.00 obiad (wg. zamówień)
  13.00 – 14. 00 opuszczenie bazy Zlotu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 60 OGÓLNOPOLSKIM ZLOCIE PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM
ORGANIZATORZY

Regulamin do pobrania [1.66 MB]
Karta Zgłoszenia (PDF) [806.57 KB]
Karta Zgłoszenia (DOC) [71.5 KB]