Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze

pttk PTTK Sudety Zachodnie

przy współudziale
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze,
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
Urzędu  Marszałkowskiego Województwa  Dolnośląskiego,
Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK

37. ONR

zaprasza na
64.
Ogólnopolski Rajd Narciarski
„KARKONOSZE 2019”
09-16.03.2019 r.

Komitet Organizacyjny Rajdu „Karkonosze 2018”:
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul.1 Maja 86
Tel.: 757525851 fax. 757523627, email: pttk@ pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl
Konto: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 BZ WBK Oddział Jelenia Góra.

Organizator:
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul.1 Maja 86
Tel. 757525851, fax. 757523627, email: pttk@ pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl
Konto bankowe: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193.

Impreza non-profit zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowana jest przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Powiat Jelenia Gra

Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze
Logo JG

pttk

Zarząd Główny PTTK
Warszawa

REGULAMIN RAJDU

Komitet Organizacyjny:

1. Komandor Rajdu  Jan Jabłoński
2. Wicekomandor Rajdu Wanda  Oryszczak
3. Członkowie Komitetu Barbara Wieniawska-Raj
Mieczysław Bogdaszewski
Janusz Perz
Andrzej Mateusiak
        

Cel  rajdu:

 • promocja Karkonoszy jako obszaru narciarskiego
 • upowszechnianie górskiej turystyki narciarskiej
 • zdobywanie odznak narciarskich PTTK: GON, PON,  NOM, WON.
 • aktywny wypoczynek w zimowej scenerii górskiej 
 • podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji.

Termin i lokalizacja:
Rajd odbędzie się w dniach od 9 do 16 marca 2019 r. w polskich i czeskich Karkonoszach i Górach Izerskich. Organizatorzy przygotowali cztery trasy: na nartach ski-turowych, dwie na nartach biegowo-śladowych oraz na rakietach śnieżnych.  
Uroczyste podsumowanie rajdu nastąpi w dniu 15 marca 2019 r. w schronisku  „Szrenica”. Zamknięcie rajdu nastąpi 16 marca 2019 r.

Uczestnictwo:

 1. 1.W rajdzie mogą uczestniczyć narciarze indywidualni oraz drużyny zgłoszone przez  jednostki terenowe PTTK, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy oraz narciarze indywidualni.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie narciarze z umiejętnościami jazdy na nartach w warunkach górskich, w stopniu co najmniej średnim (jazda równoległa).
 3. Dla osób niepełnoletnich bezwzględnie konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców.
 4. Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz co najmniej jeden sprawny i naładowany telefon komórkowy zawierający numery telefonów do organizatora oraz Karkonoskiej  Grupy GOPR i Horskiej Służby.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w rajdzie na „Kartach  zgłoszeń” przyjmowane będą do 14 lutego 2019 r. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 10 lutego otrzymają potwierdzenie o przyjęciu lub braku miejsc. Osoby  zgłoszone po 10 lutym są zobowiązane same dowiedzieć się o ich zakwalifikowaniu do udziału w rajdzie. Ilość uczestników w rajdzie jest ograniczona miejscami noclegowymi w schroniskach. Zgłoszenia przyjmujemy wg kolejności ich otrzymania.

Opłata na pokrycie kosztów realizacji  imprezy dokonana do dnia 10 lutego wynosi 100 zł od osób dorosłych na trasy nr: I, II i III oraz 80 zł od młodzieży szkolnej, studentów i przodowników turystyki kwalifikowanej, a dla trasy IV (rakiety śnieżne) - 80 zł. Opłata dokonana po dniu 10 lutego wynosi 130 zł od każdej osoby, bez względu na uprawnienia. W przypadku nie stawienia się na start wpisowe nie podlega zwrotowi.
Wpłat należy dokonywać na konto: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze numer 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z  dopiskiem  „Karkonosze 2019”.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 • odznakę rajdową,
 • dyplom uczestnictwa,
 • posiłek na zakończenie rajdu,
 • ubezpieczenie NNW i KL,
 • opiekę instruktorską na trasach.

Noclegi, żywienie i przejazdy:
Noclegi dla uczestników na trasach wielodniowych rezerwuje organizator. Należność za noclegi i wyżywienie pokrywają uczestnicy z funduszy własnych lub jednostek zgłaszających drużyny. Koszt noclegu w schroniskach polskich wynosi średnio  ok. 45. zł za dzień. Wyżywienie we własnym zakresie.

Dyskwalifikacja drużyny lub uczestnika może nastąpić na skutek:

 • niezastosowania się do poleceń kierownika trasy,
 • samowolnej zmiany przydzielonej trasy,
 • nie udzielenia pomocy w razie wypadku,
 • nie respektowania zaleceń prowadzącego trasę,
 • naruszania regulaminu obowiązującego w obiektach  PTTK,
 • naruszania przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej,
 • odłączenia się od grupy na trasie.                                                                           

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Za dobór drużyny i jej przygotowanie do rajdu odpowiada kierownik drużyny. Uczestników obowiązuje posiadanie sprzętu narciarskiego oraz ekwipunku odpowiedniego do wybranej trasy.

Uwagi organizacyjne.
Na karcie zgłoszenia prosimy bezwzględnie podać numer trasy oraz trasy zastępczej.

 1. Na trasach polskich i  czeskich należy bezwzględnie posiadać ważny dokument tożsamości.
 2. Schroniska PTTK udzielają zniżki na noclegi na podstawie ważnej legitymacji PTTK.
 3. Aby trasa odbyła się, musi na nią zgłosić się co najmniej 10 osób.
 4. Na trasie I obowiązują narty ski-turowe. Na trasie II i III narty biegowo-śladowe. 
 5. Na trasie IV obowiązują rakiety śnieżne.
 6. Uczestnicy rajdu przekraczają granicę na podstawie dowodów osobistych lub paszportów, które należy posiadać przy sobie podczas rajdu.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Kierownicy grup winni przed wyjściem w góry wpisać do swoich telefonów   komórkowych niezbędne numery GOPR i Horskiej Służby, a także  numery telefonów osób funkcyjnych Rajdu.
 2. Uczestnicy rajdu mają bezwzględny obowiązek w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić służby ratownicze:

  GOPR - tel. alarmowy: 985 lub 601 100 300 lub 112.
  tel. stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze 75 7524734.
  Horska Służba: +420 499433230, +420 499433239

Postanowienia końcowe
Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany tras rajdu oraz odwołania imprezy częściowo lub w całości w razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników rajdu.     

Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

                             
WYKAZ TRAS:

Trasa I. 7 dni. Narty ski-turowe.
Prowadzi: Jan Jabłoński  tel. +48 502145371,
Jerzy Michalak  tel. +48 500638684.

10.03.2019 r. Zbiórka godz. 10.00  w holu dworca PKP w Jeleniej Górze.

1. Dzień 10.03.2019 r. (niedziela), godz. 10.20 wyjazd autobusem MZK linią nr 15, do Jagniątkowa, z przystanku obok dworca PKP w Jeleniej Górze. Wysiadamy w Jagniątkowie na  przystanku ul. Agnieszkowska. Start godz.11.00. Podejście  szlakiem czarnym (Petrovka), dalej szlakiem czerwonym do schr. PTTK Odrodzenie.

2. Dzień – 11.03.2019 r.(poniedziałek) start  godz. 9.30 schr. PTTK Odrodzenie - U Bilѐho Labe - Dřevařska cesta - Špindlerův Mlýn - Předni Planina - Stoh – Špindlerův - Mlýn - Divči Lavky - Davidovy boudy - Špindlerova bouda - schr. PTTK Odrodzenie.

3. Dzień - 12.03.2019 r. (wtorek) start godz. 9.30 schr. PTTK Odrodzenie - Moravská - bouda - Medvѐdi bouda - Špindlerův Mlýn - Medvedin – Vrbatova bouda - Labska bouda - Martinova bouda - Pertova bouda - Przeł. Dołek - schr. PTTK Odrodzenie.

4. Dzień - 13.03.2019 r. (środa) start godz. 9.30 schr. PTTK Odrodzenie - Pertova bouda - Szyszak - Śnieżne Kotły - Vosecka bouda - schr. Szrenica.

5. Dzień - 14.03.2019 r. (czwartek) start  godz. 9.30 schr. Szrenica - Hala Szrenicka - Wodospad Kamieńczyka - Owcze Skały - Jakuszyce - Vosecka bouda - schr. Szrenica.

6. Dzień - 15.03.2019 r. (piątek) start godz. 9.30 schr. Szrenica – Mokra Przełęcz – Labska Louka - Kotel - Lysa hora - Rokytnice - Zadni Plech - Trzy Świnki – Szrenica. Podsumowanie Rajdu.
        
7. Dzień - 16.03.2019 r. (sobota) start godz. 10.00 schr. Szrenica - schr. PTTK Pod Łabskim Szczytem – Szrenica – dolna stacja wyciągu na Szrenicę - przystanek PKS w Szklarskiej Porębie. Koniec i rozwiązanie trasy Rajdu. Przejazd autobusem do Jeleniej Góry.


Trasa II. 8 dni. Narty śladowe.
Prowadzi: Janusz Perz tel. +48600034715,
Wanda Oryszczak  tel. +48609498082.

09.03. 2019 r. Zbiórka godz. 10.00 w holu dworca PKP w Jeleniej Górze.

1. Dzień 9.03.2019 r. (sobota) godz. 10.10 Wyjazd autobusem do Świeradowa Zdrój. Dalej dojście do schr. PTTK Na Stogu Izerskim - po zakwaterowaniu spacer do Polany Izerskiej i powrót.

2. Dzień 10.03.2019 r. (niedziela) start godz. 9.30 schr. PTTK Na Stogu Izerskim – przejście: Stóg Izerski – Smrk – Smedava - schr. PTTK Na Stogu Izerskim.

3. Dzień 11.03.2019 r. (poniedziałek) start godz. 9.30 schr. PTTK Na Stogu Izerskim – schronisko Orle. Zakwaterowanie. Przejście do Cichej Równi i powrót do schr. Orle.

4. Dzień 12.03.2019 r. (wtorek) start godz. 9.30 schr. Orle – mostek graniczny - Izerka  i okolice - powrót do schr. Orle.

5. Dzień 13.03.2019 r. (środa) start godz. 7.30 schr. Orle – Jakuszyce – wyjazd szynobusem do Liberca. Wyjazd na Jested. Liberec – powrót szynobusem do Ja-kuszyc, przejście do schr. Orle

6. Dzień 14.03.2019 r. (czwartek) start godz. 9.30 schr. Orle – Jakuszyce – schr. Szrenica

7. Dzień 15.03.2019 r. (piątek) start godz. 9.30 schr. Szrenica - Labska bouda – Śnieżne Kotły - schr. Szrenica – Podsumowanie Rajdu.

8. Dzień 16.3.2019 r. (sobota) start godz. 9.00 schr. Szrenica – Trzy Świnki – Łabski Szczyt – Szklarska Poręba Górna. Przystanek PKS. Koniec i rozwiązanie trasy Rajdu. Przejazd autobusem do Jeleniej Góry.


Trasa III. 8 dni. Narty śladowe.
Prowadzi: Jarosław Pykacz tel. +48510158028.
Janina Gapińska tel.  +48500115128.

09.03. 2019 r. Zbiórka godz. 10.00 w holu dworca PKP w Jeleniej Górze.

1. Dzień 9.03.2019 r. (sobota) godz. 10.10 Wyjazd autobusem do Świeradowa Zdrój. Dalej dojście do schr. PTTK Na Stogu Izerskim - po zakwaterowaniu spacer do Polany Izerskiej i powrót.

2. Dzień 10.3.2019 r. (niedziela) start godz. 9.30 sch PTTK Na Stogu Izerskim – Stóg Izerski – Smrk – Smedava - dookoła Izery – Smedava - schr. PTTK Na Stogu Izerskim.

3. Dzień 11.3.2019 r. (poniedziałek) start godz. 9.30 schr.  Na Stogu Izerskim – przejście do schroniska Orle, po zakwaterowaniu przejście do Cichej Równi – Ko-palnia Stanisław - powrót do schr. Orle.

4. Dzień 12.3.2019 r. (wtorek) start godz. 9.30 schr. Orle – mostek graniczny – Izerka - Pytlackie Kamienie – Smedava – Izerka - powrót do schr. Orle.

5. Dzień 13.3.2019 r. (środa) start godz. 7.30 schr. Orle – Jakuszyce – wyjazd szynobusem do Liberca – wjazd na Jested – Liberec – powrót szynobusem do Jakuszyc, przejście do schr. Orle.

6. Dzień 14.3.2019 r. (czwartek) start godz. 9.30 schr. Orle – Jakuszyce – schr. Szrenica.         

7. Dzień 15.3.2019 r. (piątek) start godz. 9.30 schr. Szrenica - Labska bouda – Martinova bouda - Wielki Szyszak - Śnieżne Kotły - schr. Szrenica – Podsumowanie Rajdu.

8. Dzień 16.3.2019 r. (sobota) start godz. 9.00 schr. Szrenica – Trzy Świnki – Łabski Szczyt – Szklarska Poręba. Przystanek PKS Koniec i rozwiązanie trasy Rajdu. Przejazd autobusem do Jeleniej Góry.


Trasa IV. 3 dni. Rakiety śnieżne.
Prowadzi: Krzysztof Tęcza, tel. +48 609121744

Wyżej wymieniona trasa dojdzie do skutku, gdy ilość zgłoszonych będzie liczyła co najmniej 8 osób.

14. 03. 2019 r. zbiórka godz. 9. 00 w holu dworca PKP w Jeleniej Górze.

1. Dzień 14.03.2019 r. (czwartek) godz. 9.20 wyjazd pociągiem do Szklarskiej Poręby Górnej. Start trasą: Szklarska Poręba Huta - Wodospad Kamieńczyka - Hala Szrenicka - schr. Szrenica - Vosecka bouda - schr. Szrenica.

2. Dzień 15.03.2019 r. (piątek) start godz. 9.30 schr. Szrenica - Łabski Szczyt - Śnieżne Kotły - Labska bouda - Vosecka bouda - schr. Szrenica -  Podsumowanie Rajdu.

3. Dzień 16.03.2019 r. (sobota) start godz. 9.30 schr. Szrenica - Hala Szrenicka - Wodospad Kamieńczyka - Szklarska Poręba. Koniec i rozwiązanie trasy Rajdu. Przejazd autobusem do Jeleniej Góry.

Zaprasza komandor Rajdu -  Jan Jabłoński

Zdobywaj odznaki narciarskie PTTK !
Odznaki Narciarskie

Karta Zgłoszenia [33 KB]
Regulamin do pobrania [393.12 KB]

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul.1 Maja 86

Tel. 757525851, fax. 757523627, email: pttk@ pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl

Konto bankowe: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193.