UBEZPIECZENIA
W
POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

pttk

Warszawa, 08.06.2015

Spis treści

 1. Ubezpieczenie członków PTTK
 2. Ubezpieczenie OC
 3. Ubezpieczenie mienia PTTK
 4. Krótkoterminowe ubezpieczenie Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych (NNW) uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK)
 5. Zawieranie umów generalnych ubezpieczenia podczas zagranicznych wyjazdów (KL, NNW, OC, koszty rezygnacji z imprezy)
 6. Ubezpieczenie za pośrednictwem Internetu kosztów leczenia AXA TUiR SA przez członków PTTK
 7. Ubezpieczenie OC członków PTTK - kadry programowej PTTK, przewodników turystycznych
 8. Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS
 9. Ubezpieczenia grupowe na życie dla członków PTTK
 10. Pracowniczy Program Zdrowotny (LUX MED)
 11. Gwarancja turystyczna AXA
 12. Ubezpieczenie z tytułu zarządzania (ubezpieczenie odpowiedzialności ZO)

Dokument do pobrania PDF (1.07 MB)