VI Rajd Wielodyscyplinowy „BÓBR 2008”
odsłon - 2057
środa, 26 listopada 2008 14:37

Siedlęcin - 17 maj 2008 r.

Marsze na Orientację

(III runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2008)

Rajd Rowerowy

Rajd Pieszy

Impreza dofinansowana ze środków:

·         Województwa Dolnośląskiego

·         Powiatu Jeleniogórskiego

·         Miasta Jelenia Góra

REGULAMIN

Termin   i   miejsce: 17 maj 2008 r. (sobota) –   Siedlęcin

Organizator

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86,

  tel. 075-7525851, tel/fax. 075-7523627, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownictwo Imprezy

Komandor Rajdu: Andrzej Mateusiak
Kierownik tras InO: Adam Rodziewicz

Budowa tras InO: Adam Rodziewicz, Maciej Konieczko, Bartłomiej Wąsowski

Kierownik trasy kolarskiej – Jan Jabłoński

Kierownik trasy pieszej – Włodzimierz Bayer

Cel imprezy

·   Upowszechnianie i popularyzowanie turystyki kwalifikowanej

·   Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu

·   Rozegranie III rundy Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2008

·   Promocja walorów krajoznawczych Parku Krajobrazowego Doliny Bobru

·   Popularyzacja idei ochrony przyrody w ramach „Roku przyrody w PTTK

Uczestnictwo

W rajdzie uczestniczyć mogą wszyscy chętni turyści, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w regulaminowym terminie, wpłacą wpisowe i zobowiążą się do przestrzegania niniejszego regulaminu, postanowień komunikatu technicznego, postanowień Karty Turysty oraz poleceń organizatorów.

Baza imprezy

Dom Ludowy w Siedlęcinie ul. Długa 22 (centrum wsi). Dojazd do bazy:

- MZK nr 5 (przystanek naprzeciw Teatru Dramatycznego w Jeleniej Górze) godz. 7.26 czas przejazdu ok. 20 min. Cena biletu N-4,10 zł; U- 2,25 zł. Bilety kupowane u kierowcy: Normalny: 4,50 zł,    ulgowy:-2,45.

Program imprezy

od godz. 7.30 – przyjmowanie uczestników marszów na orientację w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych bez możliwości dodatkowych zgłoszeń,

9.30 – wyjazd uczestników MnO w teren zawodów, start do etapów I i II

od 14.30 – przejazd uczestników MnO do bazy rajdu

15.00 – 16.00 - przybycie do bazy uczestników z trasy kolarskiej i pieszej

15.00 - 17.00 - ciepły posiłek w bazie imprezy

16.30 – wycieczka do wieży rycerskiej w Siedlęcinie

ok. 18.30 - uroczyste zakończenie rajdu

Zasady przeprowadzenia konkurencji

1. Marsze na orientację – zgodnie z zasadami współzawodnictwa i punktacji ZG PTTK oraz Regulaminem Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację. Obowiązują następujące kategorie wiekowe:
TS -
ur. 1988 r. i wcześniej (2 etapy dzienne) - zespoły 1-2 osobowe

TJ - ur. 1989 – 1991 r. (2 etapy dzienne) – zespoły 1 –2 osobowe

TM - ur. 1992 – 1994 r. (2 etapy dzienne) – zespoły 2 osobowe. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Sędziego Głównego, zespoły 1 osobowe.

TD - ur. 1995 r. i później (2 etapy dzienne) – zespoły 2 osobowe. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Sędziego Głównego zespoły 3 osobowe.

TP- trasa dla początkujących wiek i skład zespołów dowolny (1 etap bez prowadzonej klasyfikacji i nagród)

2. Rajd Rowerowy   – Uczestnicy - (obowiązkowo w kaskach, rowery sprawne technicznie posiadające oświetlenie) -   pokonują trasę ok. 26 km po obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Bobru, w tym dla chętnych odcinki specjalne, punktowane. Jazda po opieką przewodnika sudeckiego.  

Zbiórka: Jelenia Góra - Plac Ratuszowy przy Neptunie godz. 11.00. Trasa: - Rakownica - Siedlęcin Górny - Siedlęcin - Przełom Bobru - Wrzeszczyn - Siedlęcin - Dom Ludowy (konkurencje sprawnościowe). Gorący posiłek. Wycieczka piesza do Wieży Rycerskiej. Zakończenie. Powrót: Perła Zachodu - Bobrowy Jar - Jelenia Góra.  

3. Rajd Pieszy - uczestnicy pokonają trasę długości ok. 12 km. Zbiórka : godz. 9.30 przy siedzibie PTTK ul. 1 Maja 86. Trasa: Jelenia Góra - Szybowisko - Srebrna - Wapienna - Siedlęcin. Gorący posiłek. Wycieczka do Wieży Rycerskiej. Zakończenie imprezy. Powrót autokarem do Jeleniej Góry.    

Świadczenia dla uczestników

·         Poczęstunek międzyetapowy na mecie etapu I MnO, pierwszego OS na trasie kolarskiej oraz na pierwszej części trasy pieszej

·         Ciepły posiłek w bazie imprezy

·         Znaczek okolicznościowy

·         Komplet materiałów startowych

·         Upominki, dyplomy dla najlepszych w poszczególnych kategoriach

·         Punkty do Odznak Turystyki Kwalifikowanej

Zgłoszenia

Do dnia 14 maja 2008 r.   (termin otrzymania zgłoszenia, a nie wysłania) pisemnie na adres PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 86, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w biurze organizatora z podaniem rodzaju trasy, Imion i Nazwisk uczestników i opiekunów, adresów zamieszkania, numerów PESEL oraz nr leg. PTTK i adresu emaliowego opiekuna grupy.

Wpisowe:

Marsze na Orientację

Kategorie TS i TJ:

Kategoria TM i TD:

Kategoria TP:

15,-

8,-

5,-

Rajd rowerowy i pieszy:   10,- osoby dorosłe;   5,-   uczniowie

Wpisowe należy wpłacać w kasie organizatora, zwykłym przekazem pocztowym na adres dla zgłoszeń lub na konto organizatora BZ WBK I Oddział Jelenia Góra nr 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 w terminie do dnia 14 maja 2008 r. Zgłoszenie uważa się za dokonane w momencie wpłynięcia wpisowego.

Zwolnienia z wpisowego (pkt.VII.1 reg. PDŚl w MnO):

·   Skoczyński Arkadiusz – zwycięzca kategorii TD PDŚl. w MnO w roku 2007

·   Opiekunowie grup min. 10 osobowych.

Postanowienia końcowe

·   Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów.

·   Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.

·   Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NW jedynie dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami w ramach centralnego ubezpieczenia PTTK (nr leg. należy podać w zgłoszeniu).

·   Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

·   Za rzeczy skradzione lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

·   Osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekunowie grup min. 10 osobowych nie płacą wpisowego pod warunkiem rzeczywistego sprawowania opieki nad dziećmi (brak możliwości samodzielnego startu).

 

Zdobywaj odznaki turystyczne PTTK