Ogłoszenie wyniku przetargu w postępowaniu nr 121386/2009
odsłon - 2745
piątek, 22 maja 2009 13:29
Jelenia Góra, 19.05.2009 r.
Zawiadomienie
o rozstrzygnięciu przetargu w postępowaniu nr 121386/2009
p.t. „Zamek Chojnik w Jeleniej Górze - Sobieszowie: program ratunkowy zabezpieczenia i restauracji murów bastei wschodniej"


Zgodnie z Art. 92 ustawy o zamówieniach publicznych PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze informuje, że w postępowaniu przetargowym złożono dwie oferty:
  1. „BUDOBRATEX" sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Kościuszki 39 - firma zaoferowała w ofercie wykonanie zadania za cenę 1.028.327,80 zł, z gwarancją na 5 lat.
  2. SEWRWIS BUDOWLANY ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Andrzej Kisiel, Wojcieszyce 51, 58-560 Jelenia Góra - firma zaoferowała w ofercie wykonanie zadania za cenę 361.655,68 zł, z gwarancja na 5 lat.
Komisja przetargowa stwierdziła, że oferent nr 1 nie dołączył do oferty dowodu wpłaty wadium - czym nie z spełniono warunków SIWZ w rozdziale VII pkt 10 (Art. 24, ust. 2, pkt 4 PZP), co skutkuje wykluczeniem z postępowania przetargowego - zgodnie z pkt 7 w rozdziale VI SIWZ.
Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 2, która otrzymała 100 pkt, wg opisanych w SIWZ kryteriów wyboru ofert - rozdział XIV.

Andrzej Mateusiak - wiceprezes Zarządu Oddziału