Polski FunduszRozwoju

W imieniu Zarządu Koła PTTK nr 4 „Grodzkiego" zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła w dniu 8 stycznia (wtorek) w pierwszym terminie o godz. 17.00. W przypadku braku quorum ustala się drugi termin na godz. 17.15, wtedy obrady są prawomocne. Zebranie odbędzie się w kawiarni ODK („Blaszak") na Zabobrzu.

Mija kolejna czteroletnia kadencja działalności PTTK i czas wybrać nowy zarząd Koła nr 4 oraz delegatów na Zjazd Oddziału, który odbędzie się 20 kwietnia 2013 r. Przypomnę tylko, że zgodnie ze Statutem Oddziału PTTK członek PTTK z opłaconą składką PTTK ma prawo wybierać i być wybieranym do władz i organów PTTK.

Wszelkie czynności niestety są sformalizowane:

  • zgodnie z Uchwałą nr 17/XIX/2012 Zarządu Oddziału z dnia w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XX Zjazdu Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie"
  • oraz innymi dokumentami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTTK: Uchwała 338/XVII/2012 z dnia 30.06.2012 w sprawie ordynacji wyborczej i Uchwała nr 344/XVII/2012 z dnia 25.08.2012 w sprawie zwołania XVIII Walnego Zjazdu PTTK.

Porządek obrad oraz Regulamin Walnego Zebrania Koła (projekt)
Ordynacja Wyborcza