Polski FunduszRozwoju

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Nadleśnictwo „Śnieżka” ” informuje, o mogących wystąpić utrudnieniach w ruchu na odcinku żółtego szlaku turystycznego. Utrudnienia potrwają od 29.10.2021 do 30.11.2021.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku.

Źródło mapy: Mapy.cz