Polski FunduszRozwoju

Przedstawiamy wykaz zmian przebiegu oraz nowych odcinków znakowanych szlaków górskich na naszym obszarze.
Zmiany są naniesione na mapki.