Polski FunduszRozwoju

Waldemar Andrzej Wiśniewski
Waldemar Andrzej Wiśniewski
18.01.1945 - 30.01.2021

Nauczyciel wychowania fizycznego z zawodu, działacz społeczny z zamiłowania. Człowiek wielodyscyplinowy w działaniach na rzecz dzieci, młodzieży, a także seniorów. Solidny i merytoryczny.

Twórca i współtwórca dolnośląskiego ruchu diabetyków, a także Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Od 21 lat pełnił funkcję przewodniczącego Koła Miejskiego Diabetyków, a od 5 lat kierował również Zarządem Rejonowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, koordynując działalność kół diabetyków w Kowarach, Lubaniu, Zgorzelcu, Mysłakowicach i Jeleniej Górze. Był również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Diabetyków. Od 20 lat Waldemar Wiśniewski był również wiceprezesem KSON.

Początek przygody Waldemara z ruchem społecznym zaczął się w latach 70-tych, w Związku Harcerstwa Polskiego, w którym przeszedł wszystkie szczeble funkcyjne od zucha aż do komendanta jeleniogórskiego hufca ZHP. Był również członkiem władz Dolnośląskiej Chorągwi ZHP. Posiadał stopień harcmistrza. Do ostatnich chwil był czynne w harcerstwie, przy Hufcu Karkonoskim w Klubie Seniora „Liczyrzepa” .

Umiejętności Waldemara koncentrowały się przede wszystkim na działalności obozowej, sportowej i turystycznej. Dużym wydarzeniem było przeniesienie obozu harcerskiego z Kliczkowa na Wzgórze Kościuszki, odbyło się ono we wrześniu 1974 roku. Wtedy jeleniogórzanie mogli zapoznać się z obozowym życiem swoich dzieci, co cieszyło się dużym zainteresowaniem rodziców. Był to znaczący akcent obchodów tamtego Września Jeleniogórskiego.

W roku 2000 mimo doskonałej kondycji i sportowego trybu życia zachorował na cukrzycę, wtedy też założył Jeleniogórskie Stowarzyszenie Diabetyków. Po raz kolejny ujawnił się Jego szczególny dar do zrzeszania dużego grona ludzi wokół idei walki z cukrzycą. Wkrótce po tym powstał KSON i Koło Diabetyków stało się jego znaczącym partnerem. Aktywna działalność koła pod przewodnictwem Waldemara, zaowocowało też powstaniem kolejnych kół w różnych miastach, o których wspomniano wcześniej.

Równolegle Waldek działał społecznie w PTTK, do którego wstąpił w roku 1966. Jego domeną stała się praca z dziećmi i młodzieżą w dziedzinie kolarstwa. Tę działalność prowadził także jako pracownik Młodzieżowego Domu Kultury. Interesował się także wspinaczką oraz jaskiniami, stąd nowe koło PTTK, które założył i którym kierował do końca – otrzymało nazwę „Grotołaz”. Z młodszymi dziećmi jeździł na wycieczki rowerowe i obozy, a ze starszą młodzieżą działał w Klubie Lotnika „Śmigiełko”, w pracowni modelarskiej czy na obozach szkoleniowo-wypoczynkowych nad Jeziorem Sławskim w Sławnie czy w Lubiatowie. Waldek był bardzo czynny w PTTK w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku. Od roku 1985 był członkiem Zarządu Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. W tym samym roku został wybrany przewodniczącym Oddziałowej Komisji Kolarskiej (do roku 2017) oraz weryfikatorem odznak kolarskich. Organizował ogólnodostępne imprezy rowerowe, m. in. „Kolarska Wiosna”. Był aktywny także w Zarządzie Wojewódzkim PTTK, a w latach 1988-1990 pełnił funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kolarskiej PTTK, organizując imprezy na terenie ówczesnego Województwa Jeleniogórskiego. Później bywał opiekunem polskich grup kolarskich na międzynarodowych imprezach kolarskich organizowanych na trójstyku granic przez Euroregion Nysa. W PTTK posiadał uprawnienia Organizatora Turystyki i Przodownika Turystyki Kolarskiej.

Waldek w roku 2002 był jednym z założycieli stowarzyszenia AKMS Jelenia Góra, zajmującego się m. in. popularyzowaniem historii lotnictwa i tradycji strzeleckich oraz szeroko rozumianej rekreacji z elementami wychowawczymi. To właśnie w strukturze AKMS działał Klub Lotnika „Śmigiełko”, którego korzenie sięgają roku 1957.

Był także kolekcjonerem widokówek i świątecznych kart pocztowych, których zebrał tysiące. Będąc członkiem Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Filatelistów i Kolekcjonerów organizował wystawy swoich zbiorów m. in. w MDK, w Klubie Nauczyciela, w Książnicy Karkonoskiej czy w Muzeum Karkonoskim, przy okazji wystawy jubileuszowej PTTK. Był też zapalonym szachistą i czasami brał udział w różnych turniejach szachowych.

Za swą działalność Waldemar Wiśniewski był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Szczególnie cenił sobie odznakę Przyjaciel Dziecka, Krzyż Za Zasługi ZHP oraz otrzymane na wniosek KSON-u Srebrny i Złoty Krzyże Zasługi. Decyzją wszystkich organizacji zrzeszonych w KSON Waldek został wyróżniony tytułem Wolontariusza Roku 2020. Srebrną Honorową Odznakę PTTK otrzymał w roku 1984, a Złotą w 1993. W roku 1980 uzyskał Srebrną Odznakę Zasłużony w Pracy PTTK z Młodzieżą, a w 2016 odznakę 50 lat w PTTK.

W dniu 6.02.2021 r. (sobota) żegnać będziemy śp. Waldka oddając mu hołd, jako koledze, przyjacielowi i niepospolitemu działaczowi. Pożegnamy Go z głębokim żalem i w przekonaniu, że odeszła postać nietuzinkowa, oddany ludziom działacz społeczny, zawsze otwarty na ludzi, a także empatyczny i wrażliwy na potrzeby otoczenia.

Bez Waldka Wiśniewskiego wszystko już nie będzie takie same. Cześć Jego pamięci!

KSON – Stanisław Schubert
PTTK – Andrzej Mateusiak