Polski FunduszRozwoju

Nadleśnictwo „Śnieżka” informuje że w związku z uprzątnięciem większej części terenów leśnych z zagrażających bezpieczeństwu osób drzew wywróconych i naderwanych, decyzją Nadleśniczego zostaje odwołany okresowy zakaz wstępu do lasu w części nadleśnictwa.

Obecnie okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje w leśnictwach: BOROWICE I MACIEJOWA.

Zakaz ten obowiązuje do dnia 3.01.2021 r.

Zachęcamy również do zasięgania aktualnych informacji na stronie Bank Danych o Lasach www.bdl.lasy.gov.pl