Polski FunduszRozwoju

70.lat„70 lat poznajmy Polskę z PTTK” – to nie tyko hasło Jubileuszu. To prawda, która potwierdza trwanie naszej organizacji. Przetrwaliśmy, a to nieprzerwane trwanie sięga czasu zaborów, kiedy powstały dwie organizacje będące protoplastami współczesnego PTTK, a to Towarzystwo Tatrzańskie, założone w Zakopanem w 1874 r. (w latach 1874-1920 Towarzystwo Tatrzańskie, w latach 1920-1950 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie) oraz Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zawiązane w Warszawie w 1906 r.

Nasz Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze swoje korzenie widzi w roku 1946, kiedy to Dolnośląskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (DTTK) powstałe w roku 1945 w Matejkowicach (dziś Przesieka) – przekształciło się w Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Rok 1946 - to data naszych narodzin. Przymiotnik: „dolnośląski” w nazwie nie był tu przypadkiem. Ówcześni działacze turystyczni, w dużej części wywodzący się z Małopolski i Lwowiacy – mieli duże apetyty, doświadczenia turystyczne i ogromny potencjał organizacyjny. Wówczas Jelenia Góra była bezapelacyjną turystyczną stolicą Dolnego Śląska.

Jednak realia społeczno-polityczne i mizeria gospodarcza nie pozwalała na śmiałe i sprawdzone (sprzed wojny) rozwiązania. „Duch polityczny” pierwszych powojennych lat, obecny w każdej dziedzinie życia krępował, przeszkadzał i zniechęcał do działania. Jednak pomimo tych „obiektywnych trudności” ludzie, którzy swą aktywność związali z turystyką potrafili tak działać, aby szeroko rozumiana turystyka w Sudetach mogła się rozwijać i trwać. Po wojnie powróciła idea połączenia dwóch towarzystw: PTT i PTK, co zmaterializowało się w grudniu 1950 r.

Dziś PTTK ma 70 lat, przetrwało doświadczenia wielu przemian politycznych, trudności gospodarczych, wreszcie transformację.