Polski FunduszRozwoju

1 P1150192 002Dnia 22 czerwca 2020 roku w siedzibie Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego odbyło  się spotkanie Dyrektora KPN Andrzeja Raja z Organizatorami imprez sportowych i rekreacyjncych:

  • Grabek Promotion (Wjazd na Śnieżkę);
  • Fundacja Przejście Kotliny (XVII Przejście Kotliny, VIII Ultrakotlina);
  • Gmina Karpacz (Bieg do Kotła Łomniczki, 3x Śnieżka 1 x Mont Blanc);
  • Fundacja Szczyt za Szczytem (V Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy);
  • Fundacja Maraton Karkonoski (XII Maraton Karkonoski, VII Triathlon Karkonoski).

Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego wyraził na nim jednoznaczne stanowisko, że nigdy nie wydał decyzji o zakazie organizacji imprez w 2020 roku. Anulowanie zgód wydanych na przełomie 2019/2020 roku związane było ze zmianą obowiązujących przepisów, wynikającą z obostrzeń
w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 na terenie kraju.

Dyrektor KPN  poinformował uczestników spotkania, że wszystkie imprezy mogą być zorganizowane  w zaplanowanych terminach lub przesunięte na inny termin w bieżącym roku. Zostały omówione uwarunkowania przeprowadzenia imprez w obecnej sytuacji prawnej. Warunkiem uzyskania zgody jest ponowne złożenie wniosku, w którym Organizator przedstawi program działań podejmowanych w celu dostosowania imprezy do wymogów sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemicznymi. Cieszy fakty, że Organizatorzy podjęli już działania w tym kierunku.

Dyrektor podtrzymał wolę współpracy z Organizatorami imprez sportowych w tym trudnym dla wszystkich okresie, mając nadzieję, że obecnie obowiązujące obostrzenia będą sukcesywnie zdejmowane przez Radę Ministrów.

Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego wyraża nadzieję, że komunikacja między Organizatorami imprez sportowo-rekreacyjnych, a Dyrekcją Parku przeniesie się na płaszczyznę kontaktów bezpośrednich oraz konstruktywnej współpracy, a nie będzie prowadzona tylko za pośrednictwem mediów, w tym mediów społecznościowych.