Polski FunduszRozwoju

KPN KRNAPKarkonoski Park Narodowy infromuje, że wszystkie szlaki są już otwarte, a  przekraczanie granicy w punktach węzłowych szlaków turystycznych na granicy z Czechami jest możliwe od 15 czerwca 2020 r.
kpnmab.pl