Polski FunduszRozwoju

KPN KRNAPW związku ze stanem epidemii, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego wprowadził do odwołania zakaz uprawiania innych rodzajów aktywności niż wędrówki piesze. Szlaki turystyczne pozostają udostępnione (z uwzględnieniem szlaków zamkniętych określonych w zarządzeniu oraz zamkniętych ze względu na zagrożenie lawinowe oraz ochronę gatunkową cietrzewia i sokoła wędrownego). Wędrówki piesze są możliwe przy zachowaniu następujących zasad bezpieczeństwa:

  1. zachowanie odległości między osobami nie mniej niż 1,5 m;
  2. limit przemieszczających się osób to maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem członków rodzin;
  3. ograniczenie wyjść turystycznych do niezbędnego minimum;
  4. zakaz gromadzenia się w miejscach udostępnionych do uprawiania turystyki;
  5. zakaz przebywania w obrębie tzw. stref wypoczynkowych ze względu na ryzyko zakażenia COVID-19;

Ograniczenia są konsekwencją rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 roku.

Zarządzenie 10/2020 zmienia tymczasowo obowiązujące zarządzenie w sprawie udostępniania KPN (bip.kpnmab.pl).

Karkonoski Park Narodowy
ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra
tel.: (0 75) 755 33 48, wew. 19; kom: 514 607 304
www.kpnmab.pl