KPN KRNAPW związku ze stanem epidemii, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego wprowadził do odwołania zakaz uprawiania innych rodzajów aktywności niż wędrówki piesze. Szlaki turystyczne pozostają udostępnione (z uwzględnieniem szlaków zamkniętych określonych w zarządzeniu oraz zamkniętych ze względu na zagrożenie lawinowe oraz ochronę gatunkową cietrzewia i sokoła wędrownego). Wędrówki piesze są możliwe przy zachowaniu następujących zasad bezpieczeństwa:

  1. zachowanie odległości między osobami nie mniej niż 1,5 m;
  2. limit przemieszczających się osób to maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem członków rodzin;
  3. ograniczenie wyjść turystycznych do niezbędnego minimum;
  4. zakaz gromadzenia się w miejscach udostępnionych do uprawiania turystyki;
  5. zakaz przebywania w obrębie tzw. stref wypoczynkowych ze względu na ryzyko zakażenia COVID-19;

Ograniczenia są konsekwencją rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 roku.

Zarządzenie 10/2020 zmienia tymczasowo obowiązujące zarządzenie w sprawie udostępniania KPN (bip.kpnmab.pl).

Karkonoski Park Narodowy
ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra
tel.: (0 75) 755 33 48, wew. 19; kom: 514 607 304
www.kpnmab.pl